torsdag 31 maj 2012

Kritik mot Turkiets Premiärminister Erdogan

Turkies premiärministern Erdogan har vid flera tillfällen uppmanat kvinnor att föda tre barn. Vidare har Erdogan gått till hårt angrepp mot rätten till abort men i sitt tal vid ICPD-konferensen i Istanbul kritiserade han även kejsarsnitt. Därmed ifrågasattes tillången för vård vid förlossning.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) gäller alla människors samlevnad, relationer och täcker hela livscykeln. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Vidare handlar det om tillgång till kunskap och rådgivning om sexualitet och reproduktion, skydd mot hiv/aids och andra könssjukdomar, tillgång till preventivmedel samt frihet från sexuellt och annat könsrelaterat våld. Men också om säker abort i de länder där det är lagligt. Abort är en mänsklig rättighet. Erodgans frågsättande av såväl Kairoprogrammet och handlingsplanen som FN:s Millenniummål är djupt oroande.

Drygt 800 kvinnor dör varje dag i samband med förlossningar. UNFPA rapporterar att detta millenniemål – Att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet, inte kommer inte att kunna uppnås om inte drastiska åtgärder vidtas. 
Mot bakgrund av att premiärminster Erodgan i tal ifrågsatt såväl Kairoprogrammet och handlingsplanen som FN:s Millenniummål går jag nu hemmkommen från Istanbul vidare och tar upp ämnet med den svenska regeringen.  Jag frågar Biståndsminister Gunilla Carlsson på vilket sätt regeringen agerat för kvinnors rättigheter i Turkiet, Europarådet och internationellt?