fredag 18 maj 2012

Reifeldts missvisande räknesätt

När Statsministern Reinfeldt i måndags konfronterades med en obehaglig sanning så hade han kunnat erkänna att arbetslösheten i dag ligger över de nivåer som han själv kallade massarbetslöshet 2006. I stället valde han att fortsätta med att dra ifrån och lägga till för att skapa en tillrättalagd bild av verkligheten. Vid varje tillfälle upprepar man att att sysselsättningen har ökat i Sverige. Siffran brukar variera mellan 200 000 och 300 000. Sedan när mäter vi i Sverige sysselsättningen i absoluta tal? Som om det inte räckte med att han använde ett missvisande räknesätt så plussade statsministern på 100 000 jobb i den senaste partiledardebatten – jobb som faktiskt hade tillkommit under den förra socialdemokratiska regeringen.

Arbetslösheten i relation till folkmängden, så som den mäts av Statistiska Centralbyrån, var när Reinfeldt tillträdde 6,6 procent (oktober 2006). Vi den senaste mätningen (mars 2012) hade arbetslösheten stigit till 7,4 procent.

När OECD visade att klyftorna i hela Skandinavien ökar hävdade regeringen att detta inte gäller i Sverige. När Sveriges Radio frågade regeringen om hur detta hänger ihop fick man svaret att klyftorna inte ökar, om man undantar den tiondel av befolkningen som har lägst inkomst och den tiondel som har högst inkomst.

Samma logik tillämpade Fredrik Reinfeldt när han valde att förminska frågan om arbetslösheten med det anmärkningsvärda citatet:

”Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.”

Genom att undanta både utrikes födda, ungdomar och äldre trollar Reinfeldt fram en arbetslöshetssiffra som är betydligt bekvämare för honom än sanningen. Finansminister Borg har följt det finanspolitiska regelverket, för det ska ges ett erkännande. Men de senaste månaderna har vi sett ett allt mer oroande sätt att hantera siffror och statistik. Moderaterna saknar uppenbarligen modet att erkänna att regeringen har misslyckats med jobben. Men om man inte vågar se verkligheten som den är kommer regeringen heller inte att förstå vad som behöver göras för att minska arbetslösheten.

Debattinlägg av mig och Thomas Strand (S) och publicerat i Värnamo Nu