onsdag 20 mars 2013

Ungern

Under flera år har jag pekat på den oroande utvecklingen i Ungern. Men Sveriges regering har varit påfallande tysta. Då har oron varit större i Europarådet men EPP-gruppen, den partigrupp såväl Reinfeldts Moderater som

Ungerns premiärminister Victor Orban partivänner tillhör har ett stort inflytande som dessvärre även bromsat kritik. Jag har tagit såväl egna som tagit initiativ till tvärpolitisk kritik.

Men jag och numera är min oro spridd är bekymrade. Grundlagsändringar som riskerade att undergräva rättsstatsprincipen har röstats igenom av parlamentet . Bilden ges att man använde sig av 2/3-dels majoritet vid omröstning i parlamentet med syftet att även kunna upphäva konstitutionsdomstolens domar. Den 11 mars huttalen Europarådets Generalsekreterare Janland och EU-kommissionens ordförande Barroso sig gemensamt uttalande om omröstningen ang den den fjärde grundlagsändringen. Man menade att ändringarna var bekymmersamma vad gäller respekt för rättsstatsprincipen, EU-lagstiftning och Europarådets standarder. Venedigkommissionen och EU/KOM skall granska den fjärde grundlagsändringen.

Den ungerske presidentet och andra ledande politiker måste ta kritiken på allvar. Tyskland har uppmanat Ungern att samarbeta med Venedigkommissionen. Vilket är bra. Risken för en urholkning av yttrandefriheten är konkret och jag vill upprepa oron för hur frågan om 2/3-del majoritet för beslut i parlamentet används. Det finns oro för den fjärde och än fler grundlagsändringen. Våra bilaterala kontakter måste fokusera en tydlig dialog som pekar på oron för grundlagsändringar.

Frågan är om Ungerns färdriktning, hur kommer utvecklingen att te sig. Men den maktfördelning som råder är demokrati i farozonen. Sverige följde frågan, något man säger ibland och ibland uttrycker regeringen att man är splittrad i sin syn på Ungern. Sverige är ett land som medlem av såväl Europarådet som EU och från vilket man kan förvänta sig tydligare hållning. Reformer på rättsområdet skedde i enlighet med grundläggande konstitutionella principer och i samklang med rättsstatsprincipen. Ungern ska ta sitt ansvar med full respekt för de internationella åtaganden som landet gjort och vi ska påpeka när så inte sker. Kan särskilt peka på helt oacceptabla uttalande om romer.

State Departements talesperson uttalade sig den 7 mars. USA har haft den skarpaste kritiken mot Ungern så långt jag kunnat följa konversationen. Men Ungern ignorerat synpunkter från såväl den egna befolkningen, experter som från Venedigkommissionen, Europarådet och EU som nu USA. Men jag förutsätter att Venedigkommissionen fortsätter ta upp Ungern och i Europarådets Parlamentariska Församling så kommer frågan om Ungern att återkomma. Jag menar att även om det inte hade löst ut alla problem så var Sveriges regering men också andra för tysta och undfallande när problemen för mig i Ungern blev uppenbara, hade man agerat då, hade vi troligen haft betydligt mindre problem i dagens Europa med Ungern och ungrare i sitt land.