lördag 9 mars 2013

Surrogatmödrar eller ej?

Snabbt har efterfrågan från länder som Sverige drivit fram en växande marknad för surrogatmödrar i Indien. Surrogatmödrar – kvinnor som föder barn åt andra är en blivit aktuellare fråga än någonsin.
Resursstarka grupper ser surrogatmödrar som ett svar på sin barnlöshet. Det finns också en berättigad besvikelse hos många HBT-personer över att regeringen inte ställt tydliga krav på adoptionsorganisationer att samarbeta med organisationer som accepterar samkönade par som adoptivföräldrar.

Det räcker inte att myndigheten för internationella adoptioner följer utvecklingen. Men regeringens iniativ uteblir.

Jag vill understryka att adoptionslagen ska förverkligas för de vuxna och barn som hittills väntat förgäves. Skattesänkningar får inte gå före tillgång till fertilitetsutredningar och snålhet med provrörsbefruktning. Kvinnor ska inte drivas utomlands för att få tillgång till inseminering.
Trots att man är väl medveten om att kvinnors liv inte värderas lika högt som mäns och bristerna i reproduktion hälsa är påtaglig i landet trots ambitioner att nå FN:s millennium-mål om att minska mödradödligheten.

De som ställer upp som surrogatmödrar är vanligen fattiga eller på något annat sätt utsatta kvinnor. Att köpa deras livmoder för att producera ett barn till par eller individer som kan betala är oetiskt. Men visar också hur västvärlden ser på den indiska kvinnan.

Bakgrunden att kvinnors livmödrar är förhållandevis billiga i Indien. Det är inte kvinnor i Danderyd eller Vellinge som utgör marknaden inte heller kvinnor från Indiens högre kast.
Men i stället för att rikta krav på den moderatledda regeringen driver man nu på för att öppna upp för främja en lukrativ marknad av surrogatmödrar. Visst kunde detta vara ett enkelt sätt för homosexuella och heterosexuella ofrivilligt barnlösa att skaffa sig barn.

Det är inte alltid fråga om ofrivillig barnlöshet, utan karriärutveckling och andra skäl ligger bakom beslutet att outsourca graviditeten. Det finns gott om exempel på välbärgade heterosexuella familjer i västländer som skaffar sig barn genom att låta en annan kvinna föda det. Surrogatmödrar hävdas också vara svar på oro ev framtida vårnadstvister och juridiska processer.

Frågan om surrogatmödrar är viktigt att diskutera brett i Sverige. Jag avvisar inte en utredning, tvärtom kan en bred parlamentarisk utredning vara av värde. Men jag frågar mig vad efterfrågan på surrogatmödrar gör med kvinnors rättigheter som människor.

publicerat i media i Jönköpings län

Vill du veta mer så läs och följ gärna Nätsidan samt FB-sidan Feministiskt nej till surrogatmödraskap