måndag 18 mars 2013

En förändring är nödvändig


Uttalande vid S-kvinnors Årskongress i Värnamo 16 mars 2013

Jämlikheten ökar när det råder en stark välfärd. En stark välfärd ger samtidigt fler jobb. Ekvationen är alltså enkel: att kämpa för en större jämlikhet är också att kämpa för minskad arbetslöshet. Det känns alltid angeläget att påminna om kopplingen. Utvecklingen är oroväckande på arbetsmarknaden. Jönköping är näst efter Kronoberg det län i landet som de senaste tolv månaderna drabbats av flest varsel. Vid årsskiftet gick 6 031 kvinnor arbetslösa i Jönköpings län. Siffran är lika med 7,5 procent av all kvinnlig arbetskraft i åldern 16-64 år. Skärskådas arbetslösheten totalt sett råder näst intill jämvikt mellan kvinnor och män i länet. Men att båda könen drabbas lika hårt sett till antal döljer inte det faktum att den statistiska bilden blir lite skev. Eftersom överskottet av arbetskraft finns i hög grad inom kvinnodominerande yrken – exempelvis barnskötare, vårbiträden och köks- och restaurangbiträden – är det i synnerhet kvinnor som kommer i kläm när det skärs ner på tjänster. Det är också inom uppräknade områden vi hittar en stor del av alla deltidsarbeten. I och med att kvinnor generellt ägnar dubbelt så mycket tid än män på hushållssysslor respektive omsorg i hemmet har man ofta svårt att arbeta mer. Det är många gånger enbart deltidstjänster de har möjlighet att ta.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven har deklarerat ”jobben först”. I prioriteringen väver han in jämställdhet som en central bit. Att skapa en jämställd arbetsmarknad kräver en kombination av politiska beslut och enträget arbete. Löfven pekar på lönekartläggning och genomarbetade jämställdhetsplaner och lyfter fram en målmedveten strävan för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Han är därmed inne på en av S-kvinnors hjärtefrågor. Vi vill se att föräldraförsäkringen på sikt delas lika mellan föräldrarna. Jönköpings län är dessvärre det tydligaste beviset på behovet av en individualiserad föräldraförsäkring. I vårt län tog kvinnorna under 2011 ut 78,6 procent av föräldraledigheten medan män tog ut 21,4 procent. De siffrorna innebär att Jönköpings län är sämst i Sverige när det gäller en jämställd fördelning av föräldraledigheten. Det här får i sin tur negativa konsekvenser för jämställdheten på lönesidan. Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män har varit oförändrad de senaste 30 åren trots att kvinnor har högre utbildning. I Jönköpings län skiljer det 80 000 kronor i årlig medelinkomst mellan kvinnor och män. Gapet är 10 000 kronor större här än i riket i stort. 
 
Är det någonstans en progressiv jämställdhetspolitik verkligen är efterlängtad är det således i vårt län. Nu händer i princip ingenting. Med den följden att Sverige tappar mark i jämställdhetsarbetet. Vi är inte längre världens mest jämställda land. Enligt World Economic Forums respekterade jämställdhetsrankning har Sverige sedan 2006 fallit till fjärde plats. Huvudorsaken är naturligtvis regeringens lama, för att inte säga obefintliga, arbete på området.

En förändring är nödvändig.