lördag 9 mars 2013

Brev till Reinfeldt inför statsbesök från Turkiet

Stockholm 2013-03-08

Till Statsminister Fredrik Reinfeldt

I samband med det turkiska statsbesöket den 11-13 mars 2013 vill vi, riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp med representanter från sju av riksdagens partier, uppmana regeringen att lyfta frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) med företrädare för den turkiska regeringen.

Turkiets ekonomiska och sociala utveckling de senaste åren är mycket uppmuntrande, vi ser positivt på det bilaterala samarbetet och på Turkiets EU-medlemskapsprocess. Vi kan dock se orosmoment vad gäller Turkiets utveckling vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Flera av oss var på plats i Istanbul i maj 2012 när premiärminister Erdogan deklarerade, inför parlamentariker från hela världen, att abort är mord och att varje turkisk kvinna bör föda tre barn. Efter premiärminister Erdogans tal har hot om inskränkningar av rätten till abort lett till stora demonstrationer i Turkiet.

Turkiet har en stor roll att spela i regionen. Den arabiska våren förde med sig förhoppningar om demokratisk utveckling i många länder. I den arabiska våren var kvinnorna lika delaktiga som män i att kräva förändringar. Vi ser nu att i många av de berörda länderna har kvinnorna i kölvattnet av revolutionerna i Tunisien, Egypten och Libyen fått kliva tillbaka och se sina rättigheter underordnas. Turkiet med sina stora framsteg vad gäller kvinnors rättigheter och demokratisk utveckling bör fungera som ett föredöme i regionen. Det är av största vikt att Turkiet inte slår in på en väg som leder bort från stärkta rättigheter för kvinnor och stärkta sexuella och reproduktiva rättigheter.

Vi vill skicka en tydlig uppmuntran till regeringen att ta upp dessa frågor under det förestående statsbesöket för dialog med Turkiet och i diskussionerna med företrädare för den turkiska regeringen. Vi hoppas att den svenska regeringen klargör vikten av att de mänskliga rättigheterna, där även kvinnors rättigheter ingår, respekteras, samt att tillgång till säkra aborter är en förutsättning för att kvinnor själva ska kunna bestämma över sina egna kroppar och därigenom fullt ut kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Ulrika Karlsson (M)

Carina Hägg (S)

Valter Mutt (MP)

Anna Steele (FP)

Annika Qarlsson (C)

Hans Linde (V)

Désirée Pethrus (KD)