tisdag 12 mars 2013

Feministiskt nej till surrogatmödraskap

Helena Bouveng, riksdagsledamot, och Cecilia Knypegård, Moderatkvinnornas ordförande i Jönköpings län, menar att min hållning som riksdagsledamot och S-kvinnor i Jönköpings län är orimlig. Men samma kritik om surrogatmödrar framförs av paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby, UN Women Sverige, Kvinnliga läkares förening, ROKS, Gröna Kvinnor, Kvinnofronten, Feminism and Human Rights och Ung Vänster. Alla står vi bakom "Feministiskt nej till surrogatmödraskap".

Vi ingår alla i en partipolitiskt och religiöst obunden kampanj som på feministisk grund motsätter sig surrogatmödraskap. Vi välkomnar alla organisationer, partier, föreningar och individer, också gärna moderater, att skriva under på de fem punkter som satts upp i vårt manifest:
- Nej till graviditetskontrakt.
- Försvara kvinnans fullständiga rätt till sin kropp, stoppa handeln med kvinnor, nej till en återgång till ofrivillig graviditet.
- Försvara aborträtten, kvinnor är inga behållare.
- Barn är inga handelsvaror, det finns ingen rätt till barn.
- Barn har rätt till sina föräldrar. Självklart ska alla barn i Sverige, oberoende ursprung, ges likvärdiga förutsättningar för en bra uppväxt.
Moderatmännen har tidigare krävt surrogatmödrar. Nu följer moderatkvinnorna Helena Bouveng och Cecilia Knypegård efter. Frågan uppfattas som känslig inom regeringen och allianspolitiker har deklarerat att man inte ser altruistiskt surrogatmödraskap som slutmålet utan som ett första steg och att man ska använda sig av Statens Medicinetiska Råd (Smer) för att öppna upp för surrogatmödrar. Kan bara beklaga att Bouveng nu bidrar till att underminera förtroendet för Smer och att rådet ses som en transportsträcka till regeringens bord. I regeringen har frågan förflyttats från socialdepartementet till justitiedepartementet och justitieminister Beatrice Ask (M). Nu är Moderaternas upplägg synliggjort. Deras ambition är att driva igenom en lagstiftning utan att föregående offentlig granskning har fallit.

När jag drog igång debatten om surrogatmödrar i Sverige var kvinnoperspektivet och de internationella kopplingarna frånvarande i samtalen. Trots Sveriges åtagande gentemot Kvinnokonventionen har detta inte väglett Moderaterna i frågan om surrogatmödraskap. Man bortser från FN:s uppfattning om att handel med kvinnors kroppar och organ är totalt förbjudet. Man blundar även för medicinska fakta om risker med graviditeter och dess påverkan på kvinnors hälsa. Etik får inte göras liktydigt med att värna en miljardindustri.

Debatten är istället hög och osaklig i försöken att föra bort diskussionen om surrogatmödraskap från dess kärna. Kvinnor förväntas ställa upp med sina kroppar för att tillfredsställa andras önskningar och behov. Altruistiskt surrogatmödraskap motverkar inte det kommersiella, tvärtom. Vi tar fasta på medicinska fakta och relativiserar inte förbudet mot handel samt gör inte skillnad utifrån vem beställaren är. Frågan om surrogatmödraskap blottlägger besvärliga maktrelationer och sociala frågor görs till lagtekniska överväganden utan kvinnors rättigheter. Men än fler än de som idag ställt sig bakom Feministiskt nej till surrogatmödraskap avvisar handel med kvinnors kroppar. Moderatkvinnornas kamp för att redan innan barnets födelse kunna avtala bort mammans rätt att vara mamma är onekligen en ny politik i Sverige, men det är en politik som bygger vidare på ett urgammalt kvinnoförtryck.

Moderaterna har missbedömt bredden av kritiker, det är dags för Bouveng och Knypegård att visa lyhördhet i en fråga med svåra avvägningar och en lång rad komplicerade etiska ställningstagande.

Carina Hägg
Ordförande S-kvinnor Jönköpings län
Riksdagsledamot S

Publicerat 11 mar 13 kl. 12:19 på jnytt.se