tisdag 12 mars 2013

Rädda Olof Palmes Park i Turkiet

Skrev på Newsmill inför statsbesöket av Turkiets president Abdullah Gül i Sverige. Besöket sker på inbjudan av H.M. Konungen och den officiella delegationen omfattar representanter för regering, parlament och statsförvaltning samt företrädare för Turkiets näringsliv. Det är ett välkommet besök för det är endast via dialog som man kan påverka varandra. Sverige och Turkiet har historiskt sett haft goda relationer. I och med den turkiska arbetskraftsinvandringen till Sverige på 1960-talet förstärktes banden mellan våra länder. Olof Palme blev som bekant mycket uppskattad av olika invandrargrupper i Sverige för att han inte såg dem som gästarbetare utan ville att de skulle betraktas som medborgare i vårt land. Men Sverige har också kunnat vara tuff mot Turkiet när det har krävts. Vid förhandlingarna om huruvida Turkiet skulle bli EU-kandidat var Anna Lindh den utrikesminister som ställde de hårdaste kraven på Turkiet vad gällde mänskliga rättigheter. När landet sedan hade genomfört vissa av de reformer som krävdes var samma Anna Lindh den som drev på hårt för att Turkiet skulle bli medlem EU. För Anna Lindh hade det muslimska landet Turkiet sin självklara plats i EU:s gemenskap.

Några dagar efter mordet på statsminister Olof Palme 1986 fick en park i staden Kulu i Turkiet namnet ”Olof Palmes park”. Parken, som öppnades på 1960-talet, är speciell eftersom det var den första park i Kulu som anlades för allmänheten. Staden Kulu är speciell eftersom de flesta turkar som kommit till Sverige har utvandrat från den staden. I dag uppskattar man att 40 000 turkar i Sverige har sitt ursprung i Kulu. Det var en borgerlig kommunstyrelse som beslutade kalla parken ”Olof Palmes park” för att på så sätt hedra hans minne och på medborgarnas vägnar visa sin tacksamhet för att Sverige så väl tog emot sina invandrare.

Genom åren har olika verksamheter bedrivits i parken och tusentals svenskar och turkar har besökt den. Bland de mer namnkunniga personer som har besökt parken kan nämnas Stockholms före detta finansborgarråd Mats Hult och statsminister Fredrik Reinfeldt. Men nu har kommunen som styrs av president Abdullah Guls parti, AKP, bestämt sig för att lägga ner Olof Palmes park. Detta har upprört många turkar både i Kulu och i Sverige. Den officiella förklaringen är att Kulus sjukhus, som ligger nära parken, ska utvidgas. Men många Kulubor som har kontaktat mig ger en annan version. De hävdar att det har funnits en grupp från AKP-partiet som i flera år har varit missnöjda med att parken är uppkallad efter Olof Palme. De har gått så långt att de sprider ryktet att Palme skulle ha varit en kommunist och därför inte förtjänar att ha en plats uppkallad efter sig. Även som ett missförstånd, kan påståendet inte få stå oemotsagt. Än mindre få utgöra en grund för politiska beslut.

Många svenskar med turkisk bakgrund känner att parken är en bro mellan Sverige och Turkiet. För dem har parken med en historia som de gärna vill överföra till sina barn och barnbarn. Parken med sina uppvuxna träd är dessutom det enda gröna platsen kvar i Kulu. Sverige-turkar vädjar därför till svenska politiker att ta upp ”Olof Palmes park” i sina samtal med president Gul nu när han är på besök i Sverige. Framför allt hoppas vi att statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt ser värdet av att skydda Olof Palmes park!