torsdag 20 december 2012

Tvinga inte Egyptens kvinnor till dialog

Inom svensk poltik fortsätter man debattera som huruvida Muslimska brödraskapet bör jämföras med KD eller mer fundamentalistiska kristna politiska rörelser. Visst kan det det diskuteras. Men egypternas stöd till det Muslimska brödraskapet i valet kan nte ses som egypternas förhoppning om sharialagar, utan som ett uttryck för sitt missnöje med fd Mubarakregimen. Vi såg samma sak i Gaza där folket röstade fram den islamistiska rörelsen Hamas för att visa sitt missnöje med den korrupte Fatahregimen. Precis som på Gaza var folket i Egypten trötta på fattigdom och korruption, man ville ha rättvisa och demokrati. Även om vi ska ha respekt för långsiktigheten i arbetet för att förändra Egypten så är dagens missnöje berättigat. Se mitt uttlande idag

 http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Oroande-utveckling-i-Egypten/

Dialog, dialog är enda vägen för egyptierna utropar svenska politiker hurtigt såväl här som från Kario. Men i en miljö där kvinnor hotas av män för sin kamp, hotas även för självklarheter som Egypten själv ställt sig bakom i konventioner, blir en dialog inte lika självklar. Ställ också frågan på vems villkor som denna dialog ska ske, om vad och i vilka frågor förväntas kvinnor kompromissa. Kvinnor som har minst resurser, är minst organsierade och har minst stöd från omvärlden förväntas sätta sig i dialog med välorganiserade extremister, biståndsfinansierat stöd ska också allra helst omfatta dialog mellan alla! 


För Egyptens kvinnor är det irrelevant var på islamistskalan Muslimska brödraskapet befinner sig och i förhållande till Salafister. Politisk konservatism och religiös fundamentalism innebär alltid förtyck av kvinnor, vars möjligheter till ett jämställt liv är starkt begränsade både juridiskt och kulturellt i Mellanöstern, men även på grund av fattigdom och analfabetism. Fortfarande går Europas stöd huvudakligen till deras förtryckare. Sluta slösa kraft på på orättfärdiga kvav om att kvinnor ska föra dialog med sina förtryckare.

Men Mellanösterns kvinnor är sedan länge engagerade i olika kvinnorörelser, men motarbetas av konservativa krafter som islamistiska grupper. Tills nyligen var de egyptiska kvinnorna förbjudna att fritt organisera sig. Men särskilt Egyptens kvinnor är ändå förebilder i regionen och har med sitt politiska arbete visat att de kan lyckas åstadkomma förändringar för kvinnors rättigheter, stöd dem, stöd deras arbete!