torsdag 6 december 2012

Är Bildt lurad av Mursi eller bara nöjd?

 
Mot bakgrund till de oroligheter som fortsatt i Egypten, våldet har även lett till dödsfall, utgår jag ifrån att Europeiska unionens Minsterråd/Utrikesrådet tar upp EU:s Södra grannskap och framförallt Egypten den 10 december 2012 för diskussion. Men den senaste händelseutvecklingen och President Mursis tal ikväll, torsdag bör leda till fler reaktioner än bordsamtal. Frågan har uppstått, varför lät Utrikesminister Bildt sig nöjas med EU-Egypt taskforce i Kairo den 13 nov. eller bryr sig inte Europas regeringar.
 
Rapporter talar om att över fyrahundra politiker och affärsmän träffades i Kairo kring Bussines mellan mellan Egypten och EU. Närvarande var bla EU:s Lady Ashton och Utrikesminsterar, ink Carl Bildt. Faller man för ett engesktbärande igenkännade språk utan djupare analyser, är Bildt lurad? Hur kan regeringen vara nöjd? Sviker man inte demokratirörelsen igen när inga tidsplaner och inga konkreta åtagande gjorts från Egyptens regering.
 
Mursi lovade att att införa demokrati men i kvällen tal spelade han ett spelar farligt geom att definierar situationen som att minoriteten måste lyssna på majoriteten och utpekade oppositionen som terrorister. Istället för att ena landet försöka splittra oppositionen, att istället för samlande dialog tala om ”fredliga” och de ”våldsamma” är inte rätt väg. Stödet för Mursi växte efter det att hans valt, han fick stöd i bredare grupper och respekt i omvärlden. Sedan tvärvände bilden, citat: Mursi "We have to solves out problems through dialogue, the minority must listen to the majority" Att oppositionsledare reagerar är förståligt men jag har även sett verbala övertramp från det hållet ikväll.
 
Jag menar att stöd till en utveckling mot ett demokratiskt Egypten är nödvändigt. En ny konstitution ska antas med ett brett stöd i det egyptiska samhället och ska  medverka till att förena landet, inte som nu polarisera människor. Samtliga politiska aktörer i Egypten har att samverkar i arbetet med att etablera  en stabil demokrati där universella mänskliga rättigheter och rättsstatens principer respekteras. Men förutsättningarna för ansvarstagand faller olika, den folkvalda President Mursi ansvar är tungt. Hans kristiserade Dekret ligger kvar om Konstitutinonen inte antas. Armens ekonomiska intressen skyddas av förlsaget. Vill också peka på att refrenser till Sharia inte är något nytt, det nya är att en grupp religiösa ledare ges tolkningsrätt. På den punkten är salafister tillfreds.
EU talar om "more for more" principen, men har inga planer på att hålla inne utbetalningar, ta upp samtal om vad som är rimligt, det är inte heller något Sveriges regering driver. Samtidigt har den
Europeiska kommissionen gjort en utfästelse om ytterligare finansiellt stöd till Egypten på nästan 800 miljoner euro. Stödet består av 303 miljoner euro i bidrag och 450 miljoner euro i lån. Detta stöd ges utöver det stöd på 449 miljoner euro som redan har utlovats för åren 2011–2013.
 
Därutöver har Europeiska investeringsbanken (EIB) tillkännagivit att den har möjlighet att låna ut upp till 1 miljard euro per år till Egypten. EIB har också en ny så kallad task force fund som kan låna ut upp till 60 miljoner till länder som är under omvandling. Även European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) har bekräftat att den har startat upp verksamhet i Egypten och tillkännagivit att den har planer på att erbjuda upp till 1 miljard euro i lån per år. Någon information om villkoren för dessa stödåtgärder finns inte. Inte ställs heller något krav på demokratisk utveckling, vilket dock ingår i EU:s och Egyptens associeringsavtal.

Visst har jag hört om att samtal skett vid en internationell konferens med diskussioner om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och minoritetsrättigheter. Men konferenssamtal duger inte som regeringspolitik. Upprepar att de socia-ekonomiska frågorna med arbetslöshet och utmaningar för skolsystemet är centralt. Otåligheten växer bland egyptier som fått sin ekonomi försämrad och som oroligt betraktar det som häner i landet.

Den 29 november, hade ministerrådet ett möte om utrikesfrågor med inriktning på handel, vilket gav en förutsättningar för ett uttalande, så skedde dock inte. Det har samlat sig till många missade tillfällen för tydlighet, även från alliaansens företrädare i riksdagens Kammare. Det återstår för Sveriges regering att redogöra för sin position om Egypten, vara tydlig och koppla grundläggande krav till utbetalning av som ovan nämnda stöd. Eller väger mänskliga rättigheter, kvinnors rättighter, minoriteternas rättigheter, barns rättigheter lätt - The Business, go on!

Får vi ett svar från Sveriges regering innan EU-mötet den 10 december?