fredag 21 december 2012

Lämna besked om Eritreas sk Diasporaskatt


FN har fördömt bruket av Diasporaskatten och säkerhetsrådet har dessutom krävt ett stopp för olagliga metoder för att kräva in skatten. En skatt på 2 procent av alla inkomster som en eritrean som lever utanför Eritreas gränser förutsätts betala till Asmara. 
 
Initiativ kan tas av rättsvårdande myndigheter i enlighet med gällande svensk lagstiftning samt internationell rätt. Men när Sveriges representation vid FN den 10 augusti 2012 överlämnade en skrivelse med regeringens svar på hur man avser att genomföra detta så var det ett politiktomt dokument utan några konkreta förslag. 
 
I dokumentet som heter "vissa operativa aspekter av säkerhetsråds­resolution till sanktions­kommitté för resolutionerna avseende Eritrea" som är skriven av utrikesminister Carl Bildt framgår det inget om hur regeringen ska komma till rätta med denna problematik. 
 
Regimen i Asmara kan i lugn och ro utan problem fortsätta att driva in Diasporakatten i Sverige. Vilket är helt otänkbart i andra länder där deras regeringar har tagit skarp ställning och förbjudit detta.  
 
Jag menar att Utrikesminister Carl Bildt borde klargjort att man delar FNs fördömande av indrivning till Eritreas regim säger riksdagsledamoten. Att inte efterhöra FN:s resolution i Sverige till förmån för regimens i Asmaras önskemål är djupt olyckligt. 

Tillsamans kräver jag och S-kollegan Arhe Hamednaca svar från Sveriges regerings om indrivning av Eritreas så kallade Diakspraskatt i Sverige, men vi har inte fått några konkreta svar.  

Vi menar att regeringen måste sätta ner foten i fråga. Det ska inte vara lagligt att påföra exil Eritreaner denna så kallade Diasporaskatt i Sverige. Regeringen måste lämna besked!