torsdag 13 december 2012

Färre nyregistrerade företag i Jönköpings län

Så gott som varje dag offentliggörs nya varselbesked i vårt land. Rapporteringen hemifrån Jönköpings län har verkligen varit tung att följa senaste tiden. Stora arbetsgivare som Husqvarna och GGP har aviserat kraftiga personalminskningar. Mängder med arbetstillfällen är på väg att gå förlorade. Med sin starka tyngdpunkt på tillverkningsindustri är Jönköpings län väldigt sårbart när konjunkturen vänder nedåt. Arbetslösheten i länet har ökat med cirka 1700 personer i år och förväntas i slutet av året uppgå till 14 100 personer. Arbetslösheten ligger på 7,5 procent. Arbetsförmedlingen i Jönköping säger sig ”inte se någon botten”. Samtidigt redovisar Bolagsverket aktuella siffror över nyföretagandet i landet. Sammanställningen spär på den pessimistiska bild vi tvingas beskåda den senaste tiden. Bara i Jönköpings län minskade registreringen av nya företag i november med fyra procent jämfört med samma månad ifjol. Med undantag för juli och oktober har siffrorna för 2012 legat konstant lägre än förra året. Inte ens lilla Gnosjö kommun, sinnebilden av Smålands oförtröttliga företagaranda, orkar upprätthålla en kontinuerlig nyetablering på tillfredsställande nivå. Endast två nya företag, registrerades i Gnosjö i november. Näringslivsminister Anne Lööf har sagt att ”Sverige ska ligga i topp när det gäller innovation, kreativitet och forskning”. Samtidigt backar nyföretagandet i Jönköpings län i likhet med landet i övrigt. Många ställer sig frågan om ministern skönja några som helst tecken på att Sverige, mitt i skuren av varsel och en växande massarbetslöshet, närmar sig målet att ligga i topp inom de områden hon nämner.

Man kan berättigat undra över regeringens passivitet så här långt, undra om Näringsminister Lööf (C) nu tänker ompröva sin politik och sätta omedelbara extraåtgärder som kan stimulera registreringen av nya företag i landet och vända den negativa trend som utvecklats under året? Jag kommer att ställa de frågorna i riksdagen.