onsdag 9 november 2011

Kärnvapen, upprustning eller nedrustning

I flera år har vi Socialdemokrater ställt frågan, vad händer om Iran, denna repressiva regim i Mellanöstern, i detta eldfängda område, skaffar sig kärnvapen?

Det har naturligtvis inte varit svårt att se en konflikt med Israel framför sig. Israel är en kärnvapenmankt även om landet inte är anslutet till NPT. De båda ländernas agerande visar på svårigheterna att förverkliga resolutionen från 1995 om att göra Mellanöstern till en region fri från massförstörelsevapen. Men en väg framåt är den konferens om Mellanösternresolutionen som Ryssland pekat på. Men IAEAs rapport och Israels hot riskerar nu att skjuta fram den konferensen som Finland tidigare i år tog på sig ansvaret för att genomföra.

Frankrike har snabbt talat om kraftigt skärpta sanktioner om inte Iran omedelbart samarbetar fullt ut och ger FN full insyn i sitt atomenergiprogram. Delar uppfattnigen att reaktioner är påkallade. Men det vore klädsamt om Frankrike också agerade för nedrsutning och själv gick före. Eller om inaitv togs för en tydlig linje inom EU-kretsen för kärnvapennedrustning och mot spridning. Tyskland kallar IAEAs rapport alarmerande. USA säger sig överväga nya sanktioner för att sätta press på Teheran. Irans viktigaste handelspartner Kina manar till samarbete medan Ryssland har sagt sig inte komma att stödja krav på nya hårdare sanktioner mot Iran. Om Sveriges regering har en mening i allt detta så är den uppfattnigen ännu väl fördold. Men vad säger Sverigs regering när Irans president Mahmoud Ahmadinejad som nu förnekat att de utvecklar kärnvapen samt att atomenergiprogrammet fortsätter.

Vad alltför få har insett är att den utveckligen också kommer att leda till en kärnvapenupprustning där länder som Egypten, Saudiarabien och kanske också Jordanien skulle kunna vilja skaffa sig kärnvapen om Iran gör det. Jag har också ställt frågan om huruvida Irans avtal med Turkiet kunde bli ett steg framåt i denna komplicerade fråga och att jag trodde vi skulle få anledning att återkomma till denna fråga liksom till Irans samverkan med såväl Turkiet som Brasilien. Idag kan jag dessvärre upprepa dessa frågor.

Allt detta medan Utrikesminister Carl Bildt har varit påfallande tyst. Initiativen för nedrusning har uteblivit trots att Sverige är ett land som i årtionden har varit ledande just när det gäller kärnvapennedrustning och mot kärnvapenspridning. Tvärtom minns vi försöken att underminera för Sipri, det fredsforskningsinstitut i Sverige som har framstående kompetens på området och som var en gåva från Sveriges risksdag när vi firade 150 år av fred. Bildt agera för kränvapnenedrustning!