torsdag 24 november 2011

Europarådets konvention om skydd för barn

Alla barn ska ha rätt till skydd mot alla former av såväl fysisk som psykisk skada samt fysiskt och psykiskt våld. Barn har speciella behov av skydd och stöd. Lagstiftaren har att se hur förutsättningar som ålder, kön, psykisk ohälsa och utsatthet påverkar barnets förmåga att hävda sin kroppsliga integritet mot sexuella övergrepp. Friande domar visar på brister i dagens sexualbrottslagstiftning för barn, och straffrihet är ett problem.

Nyligen har FN:s barnrättskommitté åter riktat kritik mot regeringen för brister i lagstiftningen. Dels om barnkonventionen, men Barnrättskommittén uppmanar även Sverige att ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Konventionen är det första instrumentet som behandlar sexuella övergrepp mot barn som ett brott, oavsett om det begås i hemmet, inom familjen eller via internet. Konventionen innebär även ett åtagande som omfattar ansvar för att sprida kunskap om sexuellt våld mot barn och bekämpande av barnsexturism. Regeringen signerade konventionen 2007, och utan ytterligare fördröjning bör den ratificeras av riksdagen.

Men då är frågan, avser justitieministern att Sverige ska ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Vad säger Barnminister Larsson(KD)