torsdag 24 november 2011

FN:s dag mot våld mot kvinnor - 25 nov

Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet (Convention to prevent and combat violence against women and domestic violence) öppnades vid ministermötet i Istanbul i maj 2011. Sverige har signerat Europarådets konvention. Den är den första av sitt slag i världen och kommer även att utgöra ett stöd för FN:s viktiga arbete. Den 25 november är FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor och de 16 dagarna av aktiviteter mot genderbaserat våld pågår. FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moons liksom UN Womens undergeneralsekreterare Michelle Bachelet har antagit uttalande inför denna FN-dag.

Sveriges regering kan ta initiativ till stöd för FN:s arbete, i Europa och nationellt inför FN-dagen. Initiativ från regeringens sida för en anslutningsprocess till konventionen med ratificering i EU efterfrågas. Konventionen är även öppen för länder utanför Europa med länder i Nordafrika som exempel. Det är angeläget att konventionsstater tar ansvar för en bred anslutning och uppföljning av konventionen. Jag förutsätter att regeringen tar initiativ för implementering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Sverige. Initiativ som också redovisas för riksdagen. Men främst bör regeringens lämna förslag till riksdagen för ratificering av konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor i nära relationer till riksdagen. Det är angeläget att Sverige utan dröjsmål ratificerar konventionen.

Det är tid att ställa frågan till Beatrice Ask, när kommer du till riksdagen för att ratificera konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer.