torsdag 24 november 2011

Internationella aidsdagen den 1 december

Den internationella aidsdagen har alltsedan den 1 december 1988 bidragit till att uppmärksamma den globala hivepidemin och offren den skördat. FN:s Internationella aidsdag påminner om att kampen mot aids långt ifrån är över.

När tiotals miljoner människor beräknas leva med hiv eller utvecklad aids ska vi med ekonomiska medel bidra till forskning och förhindra att fler smittas. Det gäller såväl på den nationella, europeiska som internationella nivån. Men det finns på alla beslutsnivåer anledning till oro för försvagat policyarbete och minskade resurser. Trots en uttalad prioritering för arbete mot hiv/aids så fortsätter Sveriges regering att prioritera ned anslagen till detta så viktiga arbete.

En nedåtgående trend som förstärks av minskat stöd från Sverige till hälsosektorn. Vilket ytterligare förstärks genom att även andra givare drar ned sina anslag till dessa sektorer. Rätten till hälsa är ett nationellt ansvar men likväl ett internationellt åtagande. Regeringes verbala stöd till kampen mot hiv/aids bör följas upp med initiativ för att bryta den sedan 2006 nedåtgående trenden av ekonomiskt stöd, vilket även uttrycks i lagd budget. Detta bör också redovisas för riksdagen.

Frågan är om regeringen och Biståndsminister Gunilla Carlsson kommer att ta något initiativ inför Internationella aidsdagen den 1 december?