torsdag 24 november 2011

ATT

Nobels fredpristagare Oscar Arias, besökte hom en gång i hans hem, initiativtagare i arbetet för en internationell FN-uppgörelse om ett globalt folkrättsligt bindande fördrag som reglerar handeln med vapen, ett Arms Trade Treaty, ATT.

Under 2012 kan vi förvänta oss ett internationellt vapenhandelsavtal som omfattar alla konventionella vapen, inklusive små och lätta vapen samt ammunition. Det bör inkludera alla vapentransaktioner såsom export, import, lån, teknisk assistans med mera. Ett ATT måste ha tydliga kriterier för att bedöma vapenöverföringar från fall till fall, täppa igen kryphål, tydliggöra när vapenöverföringar ska förbjudas och ge klarhet kring laglig och illegal handel.

Några viktiga kriterier som lyfts fram mot överföring är vid allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, allvarlig försämring av fattigdomsbekämpning samt när vapen hamnar hos annan aktör än avsedd. Det finns många delfrågor, starka intressen och skeptiska regeringar. Därför är det viktigt att Sverige anstränger sig för ett starkt legalt bindande instrument avseende högsta möjliga gemensamma internationella standarder för överföringen av konventionella vapen. Möjligheten till gemensamma kriterier, baserade på principen att stater har en skyldighet att se till att dessa vapen inte säljs eller köps för allvarliga brott mot internationell rätt ska tas till vara.

Handelsminster Ewa Björling behöver ta initiativ för att bidra till att vi ska få ett verkningsfullt folkrättsligt bindande fördrag som reglerar handeln med vapen.