torsdag 1 mars 2012

kvinnor arbetar gratis från 15:51 – 17.00 varje dag.

Regeringen Reinfeldt för en omodern politik som ökar skillnaderna på arbetsmarknaden. Nästan 60 procent av de unga kvinnorna har idag en tidsbegränsad. Få timmar i jobb med låga löner betyder ger låg inkomst och en tidsbegränsad anställning betyder ofare otrygga jobb än frihet.

I restauranger och affär men även unga kvinnliga tjänstemän har allt oftare en tidsbegränsad anställning. Osäkra anställningar gör det omöjligt att planera sin ekonomi och sitt liv. Den sociala tryggheten blir försvagas. Migrantarbetare och papperslösa kvinnor är den allra mest utsatta gruppen i jobb.

Denna utvckling som sköljer över kvinnor är inte en naturkraft utan något som regeringen stimulerat. På samma sätt som de genom en gammalmodig familjepolitik uppmuntrar kvinnor att ta större ansvar för familj och hem. Kvinnor och män behöver en modern familjepoltik, skärpt lagstiftning och rätt till heltid. Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv hela vägen från skolan till pensionärslivet. Men ska detta vara möjligt, måste kvinnor ha samma chanser på arbetsmarknaden som män.

- Kvinnor har högre utbildning än män, både bland inrikes- och utrikes födda.

- Under den senaste 20-årsperioden har andelen kvinnor bland personer med doktorsexamen ökat från 27 till 50 procent.

- Kvinnors löner motsvarar 85,7 procent av mäns löner räknat på en heltidslön.

- Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 14,3 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis från 15:51 – 17.00 varje dag.