lördag 24 mars 2012

Jämställdhetsarbetet tappar tempo

Sverige brukar beskrivas som ett av världens mest jämställda länder. Få länder har lika hög andel kvinnor på arbetsmarknaden, lika bra föräldraförsäkring eller en lika stark jämställdhetslagstiftning. Problemet är att Sverige inte längre intar en tätposition. Vi är inte längre världens mest jämställda land.
Regeringen har satsat kraft och resurser på jämställdhetsområdet men saknar politiska målsättningar. Därför har arbetet inte gett något större resultat. Det finns anledning att vara oroad för att utvecklingen inte går framåt och i vissa fall bakåt.

Jämställdhetsarbetet handlar inte om enskilda insatser utan om en helhet. Förutsättningarna för ett jämlikt och jämställt samhälle grundläggs i utbildningssystemet. Så långt ser det bra ut för kvinnorna, för kvinnor har högre utbildning än män, både bland inrikes- och utrikes födda. Var tredje kvinna och var fjärde man i åldern 25-34 år har minst treårig eftergymnasial utbildning. Under den senaste 20-årsperioden har andelen kvinnor bland personer med doktorsexamen ökat från 27 till 50 procent.
När arbetslivet tar vid händer det något mycket märkligt. Kvinnors löner motsvarar fortfarande 85,7 procent av mäns löner.

Utifrån antal arbetade timmar tjänar kvinnor 19 100 kronor per månad medan män tjänar 26 700 kronor per månad. Skillnaden är 91 200 per år. På tio år blir det tillräckligt med pengar för att köpa ett hus i miljonklassen till exempel i Vetlanda.
Den borgerliga politiken har ökat skillnaderna mellan kvinnor och män. Därför är det dags att återinföra kravet på årliga lönekartläggningar.
Nu närmar sig den internationella kvinnodagen. Socialdemokraterna har många konkreta förslag på hur kvinnornas ställning på arbetsmarknaden ska stärkas. Här kommer tre av dem:
Mer än var tredje kvinna arbetar deltid. Här i Jönköping går det tre och halv deltidsarbetslösa kvinnor på en man. Det utbredda deltidsarbetet gör att många kvinnor inte kan försörja sig på sin lön, vilket påverkar Sveriges ekonomiska utveckling. Ett exempel är den så kallade barnfattigdomen som egentligen handlar om mödrars möjlighet att försörja sig på sitt arbete.

På arbetsmarknaden står många kvinnor ständigt standby och väntar på att bli inringda. Kvinnor har i högre grad än män tidsbegränsade anställningar istället för fasta jobb. Hälften av alla kvinnor mellan 16-24 år en tidsbegränsad anställning men visstidsanställningarna är långt från ett ungdomsproblem. Fackförbundet Kommunal visar att medelåldern för en visstidsanställd inom kommuner och landsting är 35 år. Därför är det rimligt att två års visstidsanställning automatiskt ska leda till en fast anställning.

Jämställdhet mellan kvinnor och män kan inte reduceras till jobbskatteavdrag eller vårdnadsbidrag.
Vi tar jämställdheten på allvar och är beredda att använda politiken för att förändra Sverige genom offensiva politiska förslag som kan skapa ett Sverige där kvinnor har hela lönen och halva makten.

Av länets S-ledamöter infört inför 8 mars på bla http://www.jnytt.se/nyhet/46011/jamstalldhetsarbetet-tappar-tempo/skrivut