onsdag 1 juni 2011

Till Osama Elmagdoub Ambassador of Egypt

S-kvinnor fördömer de sexuella övergrepp på kvinnor i Egypten som den egyptiska militären har utsatt kvinnliga demonstranter för.

Den egyptiska militären agerade ansvarsfullt vid folkets demonstrationer som ledde till störtandet av Egyptens president Hosni Mubarak, därför är det ytterst beklagligt att det framkommit att den egyptiska militären kränker kvinnors rättigheter. Jag befann mig personligen på Tahirtorget vid tiden för revolutionen tillsammans med kvinnor och män.

Vi stöder Amnestys krav på utredning av militärens agerande. Så kallade oskuldstester klassas som tortyr när de genomförs under påtryckning eller tvång. Uppgifter om oskuldstester visar samtidigt på kunskapsluckor inom militären om kvinnors anatomi. Alla har rätt till
respekt för sin kroppsliga integriteten. Vill peka vad av vad FNs konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW stadgar för kvinnors rättigheter.

Vi hoppas att ansvariga i Egypten kräver att den egna militären tar sitt ansvar och fördömer soldaternas agerande samt ser till att incidenterna leder till åtal i civil domstol. Uppgifterna om sexuella övergrepp av egyptisk militär innebär att det krävs ett större arbete av det internationella samfundet mot sexuella övergrepp vid konflikter och krig. Mot bakgrund av framkomna uppgifter bör Margot Wallström FN:s representant mot sexualiserat våld i konflikter, arbete få större uppmärksamhet i Egypten.

Ser fram emot ett svar

Med vänlig hälsning, S-kvinnors internationella talesperson Carina Hägg