onsdag 1 juni 2011

Svar till Anders Borg

I en artikel i Smt nyligen skriver Anders Borg och hans lokala alliansföreträdare att de är bekymrade över vårt politiska alternativ. Låt oss vara klara på en punkt. Vi socialdemokrater är inte bara bekymrade över den borgerliga politikens effekter för svensk utveckling. Vi är ärligt talat djup oroade och upprörda över det Sverige som idag växer fram med ökade klyftor, fler i utanförskap och en växande bidragslinje.

För trots att svensk ekonomi återhämtar sig i rekordfart, ser vi att antalet fattiga barn ökar runt om i landet. Trots att fler företag vill anställa så uppger sju av tio att det saknas kompetent arbetskraft att rekrytera och en av fem företagare tvingas tacka nej till order. Trots att fler får jobb så biter antalet långtidsarbetslösa sig fast på farligt höga nivåer. Svårt cancersjuka slängs ut ur sjukförsäkringen och resultaten i den svenska skolan försämras drastiskt.

Tillsammans får vi betala priset för regeringens misslyckade politik. För när regeringen inte tar den växande långtidsarbetslösheten på allvar samtidigt som arbetsmarknaden har svårt att rekrytera pressas lönerna och priserna stiger. Då tvingas Riksbanken höja räntan snabbare än tänkt och då ökar hushållens utgifter.

Vårt alternativ är tydligt och enkelt. Investera i en kunskapsbaserad ekonomi. Fler människor måste ges chansen att växa och utvecklas. Men då behöver vi investera i utbildning och kompetensutveckling så att människor kan ta de nya jobb som växer fram. Svensk arbetskraft ska vara bäst – inte billigast. Vi måste säkra den svenska värdeburna tillväxten. Alla som kan ska arbeta och det ska löna sig. De som varje dag jobbar och sliter – i industrin och egna företag, i skolor och på förskolor, på sjukhus och universitet, på kontor och bussar och tåg – ska veta att vi står upp för deras jobb, men inte till vilket pris som helst. Därför är bra arbetsvillkor, en trygg a-kassa och chanser till omskolning och vidareutbildning så viktiga för oss.

I vårbudgeten tog vi några få, men mycket viktiga initiativ som kan genomföras här och nu för fler jobb och minskad arbetslöshet. Våra prioriteringar handlar om att bryta ungdomsarbetslösheten genom ökat utbud på sommarkurser och sommarjobb, pressa tillbaka långtidsarbetslösheten genom en kompetenskommission och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och minska det ofrivilliga deltidsarbetet i kommuner och landsting.

Det kan komma som en överraskning för Anders Borg och hans kamrater, men det saknas inte utmaningar för politiken. Det saknas inte uppgifter att lösa. Det saknas heller inte resurser, det gäller bara att använda dem på rätt sätt.

Tommy Waidelich, Carina Hägg, Helene Peterson, Peter Persson och Thomas Strand