måndag 3 januari 2011

svarar återigen svarslösa Johansson (M) i VN

Bengt-Anders Johansson M vägra åter att redovisa hur regeringen Reinfeldt ska styra Sverige i minoritet. Samtidigt som granskningar visar hur regeringen får igenom sina förslag i riksdagen med stöd av SD. Vid i stort sätt vid varje votering i riksdagen får Reinfeldt igenom sin politik med hjälp av SD röster. Ett faktum som borde lett till eftertänksamhet inom den borgerliga minoritetsregeringen. Men regeringen är mer angelägen om att försöka skjuta ansvaret ifrån sig till den demokratiska oppositionen. Så istället för ens en klädsam självrannsakan försätter Johansson kasta vildsinta anklagelser omkring sig. Nu om hur S röstat för nationella riktlinjer i demensvården. Demensvården i Sverige men även i länet har kritiserats mycket hårt på senare tid. Nyligen gjordes ett uppmärksammat reportage i SVT som beskrev hur dementa lämnades ensamma och inlåsta nattetid. Socialstyrelsen gjorde därefter omkring hundra oanmälda inspektioner som visade att hela 61 procent av boendena var låsta och obemannade en kortare eller längre del av natten.

Det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater tar strid för demensvården och kräver att dessa kvalitetsbrister rättas till. Personalen är avgörande för att äldrevården ska fungera. När det sparas på äldreomsorgens personal drabbas kvaliteten i äldreomsorgen. Vi vill säkerställa att man kan åldras under trygga och värdiga former och kunna känna sig säker på att få den vård och omsorg som man har behov av. Det är också därför vi i riksdagen beslutat att stödja vänsterparitets motion om att låta Socialstyrelsen komplettera sina nationella riktlinjer med riktlinjer för bemanning.

Trots detta fortsätter Johansson gå till frontalangrepp och påstår i Värnamo Nyheter den 30 december att S röstade för en SD motion. Nej, det gjorde vi inte. Vi röstar med vår övertygelse på vänsterparitets motion för en bättre demensvård. Det är de borgerliga riksdagsledamöterna som är svaret skyldigt till de demenssjuka. Kommer de att fortsätta negligera de problem som finns med bemanningen av demensboenden? Vårt välfärdssamhälle är uppbyggt med principen att alla som kan ska arbeta. Arbete är grunden för vår välfärd och full sysselsättning är det övergripande målet inom välfärdspolitiken. Med stora skattesänkningar och privatiseringar på agendan blir det svårare att upprätthålla en god välfärd.

Jag förstår att Moderaterna med stödpartier vill att debatten ska handla om annat än det egna ansvaret för demensvård. Då slipper man stå till svars för en vikande kvalitet och sämre välfärd för alla. Det finns en gräns där äldre människor far direkt illa, människors närvaro och omsorg kan inte ersättas av larm, larmmattor och låsta dörrar. Vi anser att det behövs riktlinjer för en god äldreomsorg med en personaltäthet som låter äldre människor följa sin egen dygnsrytm, där tid finns för både varje enskild person och för gemensamma aktiviteter medan Johansson M, trots sitt ansvar, åter står svarslös.

Carina Hägg riksdagsledamot S

infört i Värnamo Nyheter 2011-01-03