torsdag 13 januari 2011

En Kärnvapenfri Värld - Hur går det?

Hans Blix, ordförande för den internationella kommissionen om massförstörelsevapen (WMDC) samt före detta chef för det Internationella Atomenergiorganet (IAEA), bjuds in till riksdagen i nästa månad för att inleda ett internt seminarium. Som innehåller en presentation av hur kärnvapenläget ser ut idag och hur en kärnvapenfri värld kan bli möjlig.

Några av oss riksdagsledamöter bjuder i samverkan med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska FN-förbundet, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen in riksdagsledamöter och tjänsteman i riksdagen till ett seminarium.

Vi kommer att guidas genom nedrustningsregimensolika avtal, hinder och möjligheter. Och försöka reda ut röran med olika kärnvapentyper, hur många det finns och hur möjligheterna att förbjuda dem ser ut. Kärnvapenfrågan påverkar ständigt relationerna mellan länder, regioner och inom organisationer. En fråga att lätt ta spontant ställning till men som innehåller mycket invecklade texter och teknik man behöver kunna för att komma vidare. Så det är bra att få ta del av Blix information inför det kommande mandatperiodens debatter, samtal och beslut.

Jag hoppas genom detta iniativ kunna öka engagemanget i riksdagen för kärnvapennedrustning och mot kärnvapenspridning. Och därmed också kunna återkomma på här bloggen för att redovisa framsteg i arbetet. Även små steg för en aktivare svensk politik på området är att välkomna.