lördag 22 januari 2011

"Mer vård för pengarna och mer pengar till vård"

S-kvinnor presenterar rapporten "MER VÅRD FÖR PENGARNA OCH MER PENGAR TILL VÅRD" av Dan Andersson, fd chefsekonom LO

Tisdagen den 8 februari kl. 11.30-13.30 på Sveavägen 68, Stockholm

Medverkande:

NALIN PEKGUL, ordförande S-kvinnor
DAN ANDERSSON, fd chefsekonom LO
ANNA-KARIN EKLUND, ordförande Vårdförbundet
MARIE WEDIN, ordförande Läkarförbundet
MAGNUS NILSSON, ordförande S-studenter

Jag ser fram mot rapporten och skickar in några fakta att ta med som bakgrund och i den fortsatta debatten:

Idag ser vi färre jobb i välfärden. Antalet jobb i den offentligt finansierade välfärden blev färre både år 2009 och år 2010.
Källa: budgetproposition sida 226, tabell 9.7

Hela 6 av 10 demensboende är underbemannade. Socialstyrelsen bedömer att 58 procent av demensboendena är underbemannade.
Källa: Socialstyrelsen

Samtidigt som underbanning i demensboeden är 400 000 arbetslösa = åtta procent
Anders Borg kallade sex procents arbetslöshet "massarbetslöshet" hösten år 2006. Sedan dess har antalet arbetslösa ökat med närmare 100 000 personer.
Källa: SCB/AKU och Arbetsförmedlingen

Nu ska Försvaret bli den stora ungdomsarbetsgivaren, McDonaldssoldater. Samtidigt har Sverige både långtidsarbetslöshet, 1 av 3 arbetslösa är långtidsarbetslösa och en växande arbetskraftsbrist. Det är inte det militära försvaret svaret på. Signaler om arbetskraftsbrist kommer från t.ex. Almega.
Källa: SCB/AKU och t.ex. Almega

Klyftorna växer som väntat. Regeringens ekonomiska politik har gett lika mycket till den procentenheten som tjänar mest som 25 procent av svenska folket har fått tillsammans.
Källa: Riksdagens utredningstjänst

Och Regeringen med ansvarig minister Björklund Fp får Svensk skola att halka efter. Den senaste PISA-undersökningen visar att svenska elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse försämrats.
Källa: PISA/Skolverket

Allt färre elever klarar tom grundskolan. Andelen elever som inte klarar grundskolan är den högsta sedan man började mäta 1998.
Källa: Skolverket

Cancersjuka utförsäkras. Cirka 75 000 personer att utförsäkras under åren 2010 till 2014. Inte för att de är friska utanför att de nått en tidsgräns.
Källa: Försäkringskassan

Socialbidragen ökar. Antalet mottagare av ekonomiskt bistånd har ökat i 8 av 10 kommuner
Källa: Socialstyrelsen 1-3 kvartalet