torsdag 26 november 2009

Jobbens förrädare

Den svenska fordonsindustrin står och vacklar inför framtiden. I förra veckan nåddes vi av beskedet att Koenigsegg Group drar sig ur förhandlingarna med Saabs amerikanska ägare General Motors. Ett besked som väcker stor oro i vårt län då det finns många underleverantörer som levererar till Saabs anläggningar och som sysselsätter många av länsborna. En långsiktig hållbar lösning måste nu till för att trygga jobben för de anställa inom Saab-koncernen och hos dess underleverantörer. Förhandlingarna mellan Saab och Koenigsegg har varit långdragna men vi som har följt förhandlingarna på håll har ändå haft förhoppningarna att förhandlingarna skulle gå i lås. Nu får vi alla avvakta General Motors och regeringens nästa steg.

Men regeringen prioriterar att skylla ifrån sig på andra istället för att agera. Och när inte endast Saab anställda utan hela företagsklustret våndas kom C utspel, sänk lönen för unga. Så nu har Maud Olofsson C, om än tillfälligt försvunnit ur rutan medan PR-strategerna grunnar.

Mauds Olofssons trogna coachar Torbjörn Egerhag, partistyrelseledamot, VU samt Annie Johansson partistyrelseledamot, båda Värnamo vill krossa ett helt företagskluster. Företag som också har underleverantörer till Saab från vår bygd. Deras väljare påverkas men vem granskar sambanden. Är Gnosjöbygden företrädare på riksnivå jobbens förrädare. Vi har sett fel budget i fel tid och att konkreta förslag till näringspolitik har avfärdats med förskräckande resultat idag.

Vår socialdemokratiska kongressen är nu avslutad, många viktiga nya beslut fattades och politiken formades inför valet 2010. Att utbildning och entreprenörskap ger högre tillväxt och fler jobb ska tydligare lyftas fram i vår socialdemokratiska politik. I 2010-talets Sverige måste arbetslinjen också vara en utbildningslinje. Utbildning avgör individens frihet, trygghet och möjlighet till ett utvecklande jobb – men också samhällets förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Sverige utvecklas när vi var och en lär nytt. Därför vill vi se en politik som öppnar dörrar till ett livslångt lärande med återkommande möjligheter för alla – inte bara några.

Det behövs en framtidsinriktade politik för entreprenörer och företagare. Den trygghet som anställda har vid sjukdom, föräldraskap eller arbetslöshet måste i större utsträckning gälla även företagare.

Möjligheterna till kompetensutveckling på jobbet måste bli mycket bättre. Även tiden mellan två jobb ska vara en tid av lärande och utveckling – inte en tid av utslagning. Sverige behöver fler som arbetar, inte färre. Arbetsutbudet måste öka.

En kompetensförsäkring ska göra det möjligt för människor att utbilda sig så att de långsiktigt kan behålla sitt jobb eller kunna byta arbetsuppgifter, bransch och yrke. Arbetsmarknadens parter ska medverka i utformningen av försäkringen. Både låg- och högutbildade ska få lämpligt stöd.

En utvidgad arbetsmarknad ska utvecklas för personer som har mycket svårt att få jobb. En ny resurs, Kraftsam, ska erbjuda individuella och flexibla vägar tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Varje människas förmåga ska tas tillvara.

Arbetslöshetsförsäkringen ska vara enkel att förstå, pålitlig och inte kunna missbrukas. Då bidrar den till rörlighet på arbetsmarknaden och en bred uppslutning kring utveckling i svensk ekonomi. En arbetslöshetsförsäkring som omfattar de flesta löntagare är en viktig del av en starkare arbetslinje. Avgifterna ska sänkas kraftigt och inte vara beroende av risken för arbetslöshet. Taket i a-kassan ska höjas. Målet är att 80 procent ska ha 80 procent av tidigare lön i ersättning.