tisdag 10 november 2009

FN:s internationella dag för att avskaffa våld mot kvinnor

Då är vi klara med inbjudan till den 25 november 2009. Jag tar ännu ett iniativ för att komma framåt i arbetet med att utrota mäns våld mot kvinnor. Europarådet, IPU, OSSE, Nordiska rådet och EMPA samlas för första gången kring detta ämne.

Vad kan vi i delegationerna göra bättre tillsammans. Och vad kan riksdagens delegationer göra i samverkan med professionen, NGO och regeringen med stöd av Talmannen?

Jag är som Europarådets kontaktparlamentariker i riksdagen och för oss i UNIFEM Sverige glad att kunna presentera inbjudan nedan.

Tid: Onsdagen den 25 november kl. 10.00–12.30
Plats: Förstakammarsalen, Sveriges riksdag
Program

9.30 Registrering, entré Riksplan

10.00 Talman Per Westerberg öppnar seminariet

10.05 Sveriges arbete gällande mäns våld mot kvinnor ur ett internationellt perspektiv
Christer Hallerby, statssekreterare, Integrations- och
jämställdhetsdepartementet

10.20 Frågestund

10.40 Nya forskningsrön
Gun Heimer, Professor, chef, Nationellt Centrum för kvinnofrid

11.00 Kriminalvårdens behandling av män som utövat våld mot kvinnor
Mari-Anne Tobiasson, programsamordnare, Kriminalvården
Pär Östberg, producent, Amphi Produktion
Filmvisning; nyproducerade kortfilmer som används inom
Kriminalvårdens behandlingsprogram

11.40 Paneldiskussion:
Riksdagens arbete för att avskaffa mäns våld mot kvinnor
Carina Hägg (s), Europarådets parlamentariska församling
Kent Olsson (m), riksdagens manliga nätverk
Rosita Runegrund (kd), EMPA
Tone Tingsgård (s), OSSE:s parlamentariska församling
Hans Wallmark (m), TBC, Nordiska rådet
Krister Örnfjäder (s), Interparlamentariska unionen, IPU

12.30 Avslutning

Målgrupper: riksdagens ledamöter, regeringskansliet,
myndigheter och enskilda organisationer

Arrangör: Riksdagens delegationer till Europarådets
parlamentariska församling, IPU, OSSE:s parlamentariska
församling, Nordiska rådet, EMPA och riksdagens manliga
nätverk i samverkan med UNIFEM Sverige.