måndag 25 februari 2013

Samarbete enda sättet att nå full sysselsättning

2013 blir ett tufft år för Värnamo, länet och Sverige i stort. Arbetslösheten är drygt 7 procent, och fortsätter uppåt. I Jönköpings län går 13 327 personer arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under de senaste sex åren. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast kring 25 procent. Vi ser också att utvecklingen går åt fel håll. Av alla EU-länder ökade arbetslösheten mest i Sverige och i Spanien förra året.

I detta läge måste skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten gå före allt annat. Därför föreslår Socialdemokraterna att det görs en tydlig prioritering: vår linje fram till valet 2014 ska vara att jobben går först. Målet är full sysselsättning.

Som en del i arbetet med att sätta jobben först föreslås också ett mål om att sluta sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. I Sverige är idag sysselsättningsgraden 62,7 procent för kvinnor, medan den är 67,9 procent för män (i Jönköpings län är sysselsättningsgraden 62,7 procent för kvinnor och 70,2 procent för män). För Sverige innebär det lägre tillväxt och sämre förmåga att finansiera välfärden. För många kvinnor betyder sysselsättningsgapet ett sämre arbetsliv, lägre pension och risk att hamna i en beroendeställning gentemot andra. Förutsättningarna för kvinnor att delta i arbetslivet måste därför förbättras. Det rör sig bland annat om följande: 

* Stärk förskolan. Idag är det vanligare att kvinnor går ner i arbetstid när barnen kommer, än att män gör det. Barnomsorgen är också en förutsättning för att många av de kvinnor som idag inte arbetar ska kunna ta ett jobb. Vi föreslår obligatorisk förskoleklass och en utbyggnad av barnomsorgen på kvällar, nätter och helger.

* Vänd utvecklingen i skolan. När skolan inte håller måttet landar ett större ansvar för skolarbetet på föräldrarna. Vi måste stärka kunskapsresultaten i skolan. Därför föreslår vi mindre klasser i de lägre årskurserna.

* Att arbeta ofrivillig deltid är vanligare bland kvinnor än bland män. Detta måste vi komma till rätta med. Problemet har förvärrats under nuvarande regering. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Regeringens politik har prövats i såväl hög- som lågkonjunktur. Det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Vi tror att fler och fler börja ställa sig frågan vad som egentligen är bäst för framtiden: Att vi samarbetar för fler jobb, eller att var och en får lösa samhällsproblemen själva?