tisdag 30 augusti 2011

Lagförslag i Polen

Kommer omröstningen idag, i morgon eller skjuts den upp till ytterligare någon annan dag. Det vi vet är att det i Polen förbereds ett lagförslag om att totalförbjuda abort i landet. Det lilla fönster som ännu finns för legal abort i lagstiftningen är på väg att stängas. Lagen skulle hota kvinnors hälsa och deras rättigheter skulle ytterligare kränkas. Att förneka kvinnor abort oavsett om de har blivit våldtagna, om fostret är gravt missbildat, eller om kvinnan riskerar att dö i samband med graviditeten borde leda till motreaktioner i Polen och Europa. Vi vet att anti-abort aktivisterna som vanligt har stöd av den katolska kyrkan. Men inte var det för att kristisera Helgia Stolens politik på detta områt som Statrådet Attefall (KD) reste till Vatikanen, istället var det med hyllningar.

För mig är rätten till abort en självklarhet. Kvinnans rätt till sin egen kropp är en förutsättning för hennes frihet och makt över sitt eget liv. Ett beslut om abort kan bara fattas av den enskilda kvinnan. Självklart ligger det en hel del ångest bakom dessa avslutade graviditeter och det ligger naturligtvis ett samhällsintresse i att arbeta preventivt mot aborter. Jag har ofta tagit strid för aborträtten, den fråga som borde varit avgjord en gång för alla. Istället borde kraften kunna få ägnas åt det förebyggande arbetet, sexualupplysning och kunskap om preventivmedel. Men det finns en trend att ifrågasätta aborträtten, både med moraliska och religiösa argument, är tydlig i hela Europa. I många länder inom EU har abortlagstiftningen skärpts av konservativa regeringar och i Sverige har debatten tagit ny fart.

Samtidigt är Kristdemokraterna och Socialminister Göran Hägglund är märkvärdigt tysta i abortdebatten. I ord påstår de sig vara för fri abort men i handling är deras politik så passiv att det inte går att lita på. Kristdemokraten. Göran Hägglund är i egenskap av socialminister den som har det yttersta ansvaret för dessa frågor i Sveige men också det statsråd som möter socialministrar i andra länder. Vi har inget exempel på att Hägglund vid möten tar tillfället i akt för att tydligt står upp för aborträtten, tvärtom. Med det låter övriga partiers statsråd sig nöjas. Hur lätt politiker kompromissa bort just kvinnors rättigheter finns det många exempel på genom historien. Men detta sker idag.

Men Europas regeringar är tysta gentemot Polen som dessutom är ordförandeland i EU. Ett beslut om totalförbud för abort skulle drabba polska kvinnor men även sända ut allvarliga politiska signaler om inte bara Polens utan också om EU:s syn på kvinnors rättigheter och brist på respekt för internationella dokument.