tisdag 30 augusti 2011

Hur blir det med Bio i Värnamo

Det känns osäket med Bions framtid i Värnamo. Kommer planerna för flera biosalonger i "Gummifabriken" bli ett välkommet lyft för filmen i stan. Eller blir den förhoppningen inte mer långvarig än en kortfilm. Frågorna hopar sig, finns något avtal tecknat, medel om drift och underhåll, hur ser den kostnadskalkylen ut. Hur ser visionen ut? Vad vi vet är att den idag huvudsakligen idellt driva Bio Metropol inte gått med överskott. Vi vill se mer Bio men har kommunen beredskap att skjuta till medel även efter valåret 2014.

Samtidigt som svar om Bions framtid saknas här lokalt hotas hundratals ideellt drivna biografer i Sverige av nedläggning. Något som kan bli konsekvenserna av kulturdepartementets förslag till riktlinjer för stöd till biografer som nu måste övergå till digital visningsteknik.

Regeringens satsning på digital bio tidigarelades efter stark kritik från bl.a. oss Socialdemokrater. Omställningsstödet till digital teknik med 60 miljoner kronor ger en möjlighet att säkra framtiden för landets biografer på mindre orter men då måste riktlinjerna för stödet ändras.

Så som det borgerliga förslaget ser ut nu kan endast biografer med minst 50 föreställningar per år får söka stödet. Detta drabbar 244 biografer i Sverige som alltså inte skulle kunna söka stöd för digitalisering. Förslaget är utformat på ett sätt som hotar existensen för hundratals ideellt drivna biografer på mindre orter. Det är ett obegripligt förslag.

För biografer som inte ställer om till ny teknik finns på sikt ingen framtid. Mycket snart kommer filmbranschen att avveckla vanliga filmrullar och utan aktuell film försvinner bion som mötesplats. Då riskerar den gemensamma filmupplevelsen på bio att ersättas av ensamma filmkvällar hemma framför datorn eller TV:n.

Biografer är dessutom inte bara en plats som kan visa film. Folkets hus och parker har exempelvis genom det innovativa arbetet med ”Digitala hus” introducerat bl.a. succéprojektet med opera från Metropolitan i New York. Att digitalisera biografer ger alltså fördelar och möjligheter att utveckla verksamheter och nå nya målgrupper. Biograflokalen blir mer än ett rum att visa film i, utan kan fungera som kulturellt nav på en liten ort.

Det är viktigt att alla som bor i Sverige kan upptäcka kulturen på sitt sätt. Alla ska kunna ta del av ett rikt utbud av film, teater och annan kultur oavsett om de bor i Stockholm, Kiruna eller Värnamo. Det är en fråga om rättvisa och kulturell demokrati.

Socialdemokraterna i riksdagen vill därför att kravet på minst 50 föreställningar slopas. Riktlinjerna för stödet borde i stället fokusera på att öka tillgången till ett brett utbud av värdefull film och direktsändningar av kultur och nöje. Vi vill ha ett stöd som stimulerar biografaktörer till att upprätthålla och utveckla en unik biografstruktur i hela landet.

Tror också att det vore klokt att se över dels möjligheten att öka takten i hur snabbt stödet ska utbetalas men också att öka det totala beloppet, för att på det sättet möjliggöra för fler biografer att övergå till digital teknik. Det är nu dags för regeringen att ta hotet mot Sveriges biografer på allvar och för Värnamo Kommun att ta allmänhetens frågor på allvar. Värnamo kan få ett tekniklyft som möjliggör långt fler företällning men också helt andra kulturupplevelser än traditionella biovisningarna. Ska vi få se en konsert, engelsk fotboll eller Opera från Metroplolitan i New York för att ta några exempel.