måndag 6 maj 2013

Stoltenbergs tal om extremism på S-kongressen i Göteborg


Delar av Jens Stoltenbergs tal vid S-kongressen i Göteborg 13 04 05 - Extremism


"Socialdemokrater i Sverige och Norden delar mycket gott. Vi delar en historia där vi byggt ett välfärdssamhälle. Vi delar segrar. Vi delar framgångar. Vi delar många fina upplevelser.


Men svensk och norsk socialdemokrati delar också något som är väldigt ont. Ni miste Olof Palme och Anna Lindh. Vi miste 69 ungdomar på vårt läger den 22 juli 2011 på Utöya.

Vi försökte vara hos er som kamrater och vänner då Olof Palme mördades. Vi försökte vara hos er när Anna Lindh blev mördad. Ni var hos oss när vi miste våra unga.

Vi fick tröst, vi fick stöttning, vi kände en intensiv solidaritet från svenska socialdemokrater och inte minst SSU. Och jag vill idag tacka för solidariteten ni visade norsk socialdemokrati när vi upplevde vårt mörkaste ögonblick någonsin. Morden på Utöya den 22 juli 2011.

Det morden på de unga på Utöya påminde oss om är att det fortsatt finns extremism, att det fortsatt finns människor beredda att bruka våld för att nå sina politiska mål. Det var ett angrepp på Arbeitarpartiet, ett angrepp på AUF och ett angrepp på den norska samhällsmodellen. Jag vill nämna en scen av väldigt många, i filmen om Olof Palme, som gjorde ett oerhört starkt intryck på mig. Det var en scen när Olof Palme var på universitetet i Stockholm och mötte Maoister och kommunister längst ut till vänster bland studenterna. Han tonade ner deras protester vilket omedelbart innebar krångel och diskussioner. Och då höll Olof Palme ett vanvettigt bra inlägg där han försvarade demokratin, vikten av att förrätta val och demokrati som politiskt riktmedel och icke totalitära diktaturer. Det påminner oss om att socialdemokratins historia är en historia för välfärd, rättfärdighet, kamratskap och sociala reformer, men att det också är en historia om kampen för frihet och en kompromisslös kamp för demokrati.

Därför har vi slagits mot den yttersta högern, nazisterna och fascisterna, men vi har också slagits mot den yttersta vänstern och kommunismens totalitära krafter. Vi har stått upp i kampen på båda fronterna. Vi har vunnit kampen mot den totalitära kommunismen och vi vann kampen mot fascismen och nazismen på 30-talet.

Men vi ska inte tro att den kampen är över. För det totalitära och det extrema finns fortfarande runt omkring oss. Vi ser ytterligare populistiska högerpartier växa fram. Vi ser att de återigen spelar på fruktan för ”de andra”, judar, romer, homofiler och etniska minoriteter. Och så bygger man upp den fruktan för att skapa stöd för sig och för de sina. Och vi ser att extremister långt ute på sin kant använder Gud och religion för att bruka extrema våldsmedel.

För mig är det i grund och botten samma sak. För extremism är extremism oavsett syfte. Det är människor som anser sig äga rätt att utsätta andra människor lidande, död och smärta och inte respekterar demokratiska spelregler.

Ett viktigt budskap från mig är att en nynazist idag har mer gemensamt med en extrem islamistisk fundamentalist än någon av oss som är innanför den politiska demokratin. För de respekterar inte demokratins spelregler. De sätter sig över dessa och menar att de kan bruka våld för att nå sina politiska mål.

Därmed skönjas ondskan från två håll, de möts från var sin utkant och blir bundsförvanter i sitt förakt för demokratin. Därför är ett annat budskap från mig till er idag att socialdemokratin aldrig får vika i kampen för fred och demokrati. Och vi ska alltid finnas där i kampen mot det totalitära och de som inte respekterar demokrati.

Den kampen kännetecknar en riktig socialdemokrat. "