onsdag 15 februari 2012

S-Utrikesdeklaration 2012

Några punkter ur S Utrikesdeklarationen:

Sverige bör erkänna staten Palestina och säga ja till palestinskt FN-medlemskap.
Regimen i Syrien måste avgå. Det fruktansvärda våldet och förtrycket måste få ett slut och ansvar utkrävas.

Sverige bör främja fred samt social, ekonomisk och demokratisk utveckling i spåren av den arabiska våren.

Europa behöver en politik för ökad rättvisa, för jobben och en trygg ekonomi samt mot högerextremism och diskriminering.

Sverige får inte svikta i stödet för en fortsatt utvidgning av den Europeiska unionen.

Socialdemokratisk säkerhetspolitik ligger fast. Sverige ska inte gå med i Nato.

Sverige ska fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE. För alla operationer Sverige deltar i ska det finnas ett folkrättsligt mandat.

Socialdemokraterna vill öka det svenska deltagandet i FN-operationer.

Konceptet med EU:s stridsgrupper bör ses över.

Kvinnors rättigheter måste få större genomslag i arbetet för fred och säkerhet.

Sverige bör verka för en förlängning av uppdraget som FN-representant angående sexuellt våld i konflikter.

Sverige och det internationella samfundet måste verka kraftfullt för mänskliga rättigheter, bland annat i arbetslivet och det fria ordet, tex i journalistiskt arbete.

Jämställdhet och respekt för kvinnors rättigheter lönar sig för kvinnor och för hela samhället.

Sverige behöver en FN-strategi.

Sverige ska tillträda konventionen om klusterammunition och verka för att fler länder ansluter sig.

Sverige bör arbeta aktivt med nedrustningsfrågorna.

50 år av internationell solidaritet formas till en utvecklingspolitik för dagens utmaningar.

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/2012/Socialdemokraternas%20utrikesdeklaration%202012.pdf