tisdag 7 februari 2012

Kampanj för parlamentariskt organ till FN

Det pågår ett arbete för upprättandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna. Det är tänkt som ett globalt nätverk av lagstiftare men också NGOs. Jag har som FN-vän ställt mig bakom arbetet Appellen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna.

Denna Appell har skrivits under av nära 1000 nuvarande och före detta parlamentariker från runt 100 länder, samt av hundratals andra framstående personligheter, såsom FN:s före detta generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali, tidigare chefen för UNESCO, Federico Mayor och före detta generaldirektören för WTO, Mike Moore.

Vi menar att det behövs formella mekanismer som möjliggör för valda representanter från nationella och regionala parlament att delta i överläggningar och beslutsfattande procedurer inom FN och andra betydande mellanstatliga institutioner.

Det skulle underlätta för en global politik och för riktade insatser som baseras på och utgår från medborgarnas behov. Detta nya organ skulle innebära ett verktyg för stärkandet av demokratin i världen i dessa globaliseringstider.

Förslaget bygger på regionala exempel såsom Europarådets parlamentariska församling, Panafrikanska parlamentet, Mercosurparlamentet och Europaparlamentet, vilka samtliga har fattat beslut som stöder upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN.

Men det finns flera frågor kvar att klarlägga och skapa en samsyn kring. Samtidigt vet jag att långa resor ändå börjar någonstans. Nu tog jag ett avstånd idag och här.