onsdag 9 mars 2011

S-kvinnors utmaningar - 8 mars

S-kvinnor tackar Mona Sahlin för hennes insats som socialdemokraternas första kvinnliga partiledare idag 8 mars. Det gör vi genom att samtala idag om den ökande fattigdomen bland kvinnor och barn i dagens Sverige.

Det ligger stora utmaningarna framför oss för att vända dagens utveckling. Samtidigt vill Mona bidra genom att inspirera oss till det fortsatta arbete för ett jämställt Sverige. De är främst tre frågor inom det inrikespolitiska området som vi väljer att sätta fokus på under Internationella Kvinnodagen. Det är frågor som är angelägna runt om i landets kommuner, även i vårt län.

Vi kräver att barnfattigdomen utrotas! Det är skamligt att barn lever i fattigdom i dagens Sverige. Sedan 2006 har barnfattigdomen ökat med nästan 50 procent, det betyder att vart sjunde barn lever i fattigdom. De senaste årens borgerliga politik med förändringar i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring har slagit igenom med full kraft och trygghetssystemen ger inte längre samma ekonomiska grundtrygghet som tidigare. Detta gör den ekonomiska situationen i många hushåll ohållbar. Barnfattigdomen kan utrotas. Genom att satsa på barnomsorgen och stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden förbättrar vi barns vardag avsevärt. Förbudet för skolor att ta ut extraavgifter för utflykter måste efterlevas. Resursfördelningen till skolor i landet måste ses över, fattiga bostadsområden med låga studieresultat bör få särskilda satsningar. Barn-fattigdom drabbar inte minst barn till ensamstående föräldrar, långvarigt arbetslösa och barn i familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. Vi ska hävda barns rätt till en bra uppväxt där utgångspunkten är alla barns lika värde.

Vi kräver rätten till ett jämställt arbetsliv! Kvinnors rätt till egen försörjning och ett heltidsarbete är en förutsättning för ett jämställt samhälle och kvinnors oberoende. Många kvinnor tvingas till visstidsanställningar, timanställningar eller ofrivillig deltid, ofta med en lön som inte räcker för att försörja sig, och dessutom lägre pension livet ut. Sammanboende kvinnor riskerar att bli ekonomiskt beroende av sina partners, medan ensamstående kvinnor och deras barn riskerar fattigdom. Kvinnor drabbas dessutom, i högre utsträckning än män, av arbetsrelaterad ohälsa, sjukskrivning och förtidspensionering med små inkomster. Mönsterarbetsplatser i offentlig sektor visar att rätt till heltid ger friskare personal, bättre service och ekonomisk vinst och inte minst en lön det går att leva på.

Vi kräver rätten till jämställt familjeliv! Kvinnor förväntas både yrkesarbeta och ta hand om markskötseln, vilket innebär en orimlig, orättvis och ohälsosam arbetsbörda. S-kvinnor anser att en välfungerande barnomsorg och individualiserad föräldraförsäkring är nyckeln till ett mer jämställt familjeliv och samhälle. Det handlar om barnens rätt till båda föräldrarna, pappans rätt till umgänge och bra kontakt med sina barn och kvinnans rätt att delta på arbetsmarknaden på lika villkor. Vi vill se en individualiserad föräldraförsäkring där ett delmål är en tredelning, med fem månader reserverade för vardera föräldern och tre månader som fördelas fritt. En jämställd fördelning av föräldradagarna förbättrar kvinnors ställning i arbetslivet och mäns ställning i familjelivet.

CARINA HÄGG Ordförande S-kvinnor Jönköpings län

publicerat 8 mas i Värnamo NU och på Höglandsnytt.se