torsdag 4 september 2014

Vem tar upp stafettpinnen?

Kära vänner och väljare, nu är det tid att sätta punkt för mitt uppdrag som riksdagsledamot. Men jag ska inte sammanfatta alla åren här idag. Vet jag är partisk men hävdar, att utrikesutskottets S-grupp gjort ett utmärkt arbete. När jag skriver detta återstår ännu några dagar till valet och det återstår ännu några åtagande och några följduppdrag återstår ännu någon vecka. Nyligen var det EU-val men ändå försvann Europanivån från höstens valrörelser och det hade varit befogat att inkludera internationella frågor i valrörelsen. Med rätta är det fokus på lokalpolitiken och på riksnivån vid val till lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar samt till riksdag. Men det går inte att bortse från att utrikes förhållande också påverkar vår vardag och berör oss som medmäniskor. Att det har varit en het sommar inte endast vädermässigt, utan också politiskt i vår omvärld har varit påtagligt. Politisk turbulens, trupprörelser, flyktingströmmar, humanitära behov, extremism men samtidigt oförmågan att att ta generell ställning mot våldsbejakande grupper och för demokrati här hemma. I kampen mot ett utryck för våldsbejakande extremism har allt för många lierat sig men annan våldsbenägen -ism. Monumentala felbedömningar under senare år har lagt grunden till dagens situation. Men inte minst Pekguls bok blir ett steg för att öppna upp debatten. Själv blir jag privatperson och övergår i annan självvald verksamhet. Men vem folkvald tar upp stafettpinnen?    

Tack!