tisdag 1 juni 2010

S begär att Utrikeutskottet kallas till extra möte

S begär att Utrikesutskottet kallas till ett extrainsatt möte. S har genom Urban Ahlin, socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson och vice ordförande i riksdagens utrikesutskott begärt att Utrikesutskottet sammankallas till ett extra möte om händelserna kring Ship to Gaza.

Israels bordning av fartyg i Ship to Gazas konvoj på internationellt vatten och de följande dödsskjutningarna är mycket allvarliga händelser och därför bör utskottet sammankallas snarast. Till mötet vill Ahlin att representanter för regeringen bjuds in.

Efter de senaste dagarnas händelser krävs en gedigen information men också en redovisning av vad regeringen avser att göra för att pressa Israel att häva blockaden av Gaza. Jag tror många idag instämmer med denna begäran såväl som på krav om redovisning men inte minst på en konstuktiv framåstyftande politik. Vi har i flera punkter fört fram hur rödgröna vi vill se att politiken förändras.