torsdag 10 december 2009

Allt fler barn vräks

Ny statistik från Kronofogdemyndigheten visar att antalet verkställda vräkningar av familjer i Jönköpings län ökat från 102 till 114 stycken. I Värnamo kommun har hittills i år tre vräkningar genomförts till skillnad mot noll ifjor.

År 2007 antog regeringen en hemlöshetsstrategi. I den står det uttryckligen att inga barn ska vräkas. Trots att lagen är tydlig på denna punkt fortsätter vräkningarna av barn. Förra året berördes 655 barn av vräkning. Enligt ny statistik från Kronofogdemyndigheten har hitintills 588 barn i år berörts av vräkning och över 2000 står under hot om avhysning. Detta betyder att lagen inte följs.

Det uppmärksammade Socialstyrelsen i en rapport redan ifjol. En av slutsatserna som Socialstyrelsen kom fram till var att bristerna fanns i den lokala praktiken. Enligt lag är regeringen ansvarig för vägledning av kommunerna.

Jag har mot bakgrund av denna utveckling ställt en fråga till socialminister Göran Hägglund vad han avser att vidta för åtgärder för att se till att kommuner får den hjälp och kunskap de behöver för att uppfylla lagstiftningens krav på att inga barn ska behöva drabbas av vräkning?

Jag menar att det saknas idag ett tydligt barnperspektiv vid vräkningar.

- Barn och ungdomar har mindre möjligheter än vuxna att föra sin egen talan. Därför behöver deras bästa bevakas.

- Alla kommuner måste få den hjälp och kunskap som krävs för att förebygga vräkningar. Två sätt att stärka det förebyggande arbetet skulle kunna vara att inrätta kommunala budget- och skuldrådgivningar samt en hyresrådgivare som samverkar med kommunens bostadsbolag. Då skulle kommuner både få en bättre överblick över familjer som är på väg att avhysas och sätta in förebyggande åtgärder i ett tidigt skede.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GX11323