onsdag 21 december 2011

Försörjningsstödet ökar i Jönköpings län

Den förda regeringspolitiken har gett resultat som ökat behov av ekonomiskt bistånd sedan 2006. År 2010 utbetalades 11,6 miljarder kronor. Justerat för inflation ökade utbetalningarna med 28 procent till 2010. Antalet biståndshushåll ökade med 1 399. Vi ser att antalet biståndsmottagare, barn inkluderade, fortsätta att öka och ligger med 16,5 procent högre än i riket. Med variationer mellan kommunerna mellan 7 och 3 procent är länssiffran 5 procent biståndsmottagare. Samtidigt utförsäkras fler.

Enligt Arbetsförmedlingen väntas en ökning av de 11 000 arbetslösa med 1 000 personer vilket även resulterar i en ökad barnfattigdom. Nu krävs stöd till omställning för att stärka individer samt en aktiv näringspolitik. Regeringen kan omprioritera för investeringar i arbetslinjen. Men regeringen, har svarat, i detta fall geom Statsrådet Maria Larsson att de inte är beredda att med anledning av
den ökade barnfattigdomen och behovet av ekonomiskt bistånd i Jönköpings län ta initiativ. Men jag anar att man vill anväda försörjningstödet till att lönedumpa men hoppas riksdagen kan vända den utvecklig som aviserats. För om beräkningen av försörjningsstödet förändras så endast en del av arbetsinkomsten påverkar rätten till ekonomiskt bistånd så gäller det att se upp men texten i Propositionen.

Men regeringen gör i brist på näringspolitik välgörenhetsorganisationer till en tillväxtbransch.