tisdag 3 januari 2012

Debatten kommer för sent och för tidigt

S-kvinnor i Jönköpings län hävdade att tycker att partiet var för toppstyrt när det gäller hur partiet väljer ny partiledare. Det är också något dagens partiledning har tagit till sig. Initiativ har tagits för att kunna lägga fast en process för val av partiledare inför framtiden. Det finns naturligtvis stadgar men vi har genom historien haft få val av partiledare och tidens krav har hunnit förändras. Jag menade då inör extrakomgressen och beklagar idag att jag fått mer rätt än vad som då kunde förutses. Den slutna processen med att ta fram en kandidat till partiledare och partiledning innebar att de valda inte fick det bästa stödet inför uppdraget. För mig har denna fråga överhuvudtaget inget med personfrågor att göra, det är en principiell hållning. Medlemmarna måste få mer att säga till om.

Noterade att kvinnoförbundets krav att representeras i valberedningen avfärdades. Ändå förekom samtal, så det var inte stängda vägar för kommunikation. Ute i distrikten skiftade det kraftigt hur sidoorganisationer och medlemmar kom in i processen. Men med bästa välvilja kan jag inte säga att det generellt var en öppen process heller gentemot sidoorganisationeran. Ett annat krav var att partiledaren skulle vara en feminist, någon som kunde göra en feministisk analys. Något som är en självklarhet i ett feministiskt parti. Det kravet väckte heller ingen intern debatt men uppmärksammades däremot utanför våra egna led.

Den debatt som nu förts offentligt kommer dels för sent och dels för tidigt. Att nu föra en debatt får lätt andra förtecken än att lägga grunden till att modernisera processen för att välja partiordförande och förnya vårt parti. Vi som då förde fram att det behövs förändring eftersom det kommer att ske byten av partiordförande oftare i framtiden måste få säga det också idag, allt för att inte blockera en förändringsprocess som är dels nödvändig och något även partiledningen vill se. Själva formen kan komma att avgöras av kommande S-kongress. Men det jag vill kan också föra fram internt till de som arbetar med organisationsförändringar. För mig handlar det om att kunna förändra strukturer på sikt, ja successivt modernisera vårt parti.

Socialdemokraterna kunde valt att hålla en rådgivande medlemsomröstning. Det går mycket väl att gå till medlemmarna och fråga vem de vill se som kandidat och koppla person till politik. Andra får gärna föra fram andra modeller till debatt och jag välkomnar även samtal på social media. Jag menar att en del av diskussionen vi sett handlar om en efterbörd som konsekvens av en otidenlig slutenhet. Det kan vi dra slutsatser av. Som att vi kan påverka den orgnisationsutredning som Partisekreterare Carin Jämtins ansvarar för, och att det är konstruktivt.

Men nu är den poltiska sakdebatten viktigast på min dagordning.

För övrigt är Sverige fortfarande ett av de få länder som aldrig har haft en kvinnlig statsminister, det är skamligt för Sverige år 2012.