torsdag 8 december 2011

Arbetslösheten i Jönköpings län

Arbetslösheten är fortsatt hög i Jönköpings län samtidigt som arbetsmarknaden viker nedåt. SCB:s statistik för tredje kvartalet 2011 visade en arbetslöshet på 5,6 procent. Motsvarande siffra för tredje kvartalet 2006 var 4,6 procent arbetslösa. Arbetslöshetssiffrorna i riket är högre, men vi ser samma mönster. Den totala arbetslösheten i Jönköpings län uppgick i september till 10 900 personer. Antalet arbetslösa under 25 år angavs av AF till 490 ungdomar. Regeringens politik leder även till konsekvenser som ofrivillig deltid, osäkra anställningar och ett gästarbetarsystem. Regeringens politik ökar otryggheten på arbetsmarknaden och då blir inte minst situationen för de unga arbetslösa bekymmersam. Jag förväntar mig insatser mot arbetslöshet nationellt och i Jönköpings län.

Jag känner oro och vill se initiativ till insatser mot arbetslöshet i Jönköpings län?