torsdag 8 december 2011

Y:et

En elektrifiering av det så kallade y:et, Värnamo–Nässjö och Vaggeryd–Jönköping, är beräknad till en kostnad av ca 400 miljoner. En satsning på tåg är viktig för pendling till högskolorna i Växjö, Jönköping, Linköping och Halmstad och en utvidgad arbetsmarknadsregion. Hastighetsstandarden varierar mellan 70 och 110-130 kilometer i timmen och ett fjärrstyrt trafikstyrningssystem saknas. Miljön och näringslivets konkurrenskraft kräver att frågan om elektrifiering av järnvägen mellan Nässjö och Värnamo och vidare till Halmstad samt hamnen behandlas positivt av regeringen i närtid. Även Entreprenörsregionen med elva kommuner i fyra län markerar vikten av infrastrukturfrågor varav tågförbindelser är en viktig del. Jag vill se initiativ till elektrifiering av det så kallade y:et, det vill säga järnvägssträckan Jönköping/Nässjö–Värnamo–Halmstad