torsdag 8 december 2011

Women2Drive

I Saudiarabien medger inte den extrema könssegregeringen att kvinnor tillåts resa, yrkesarbeta eller köra bil utan tillstånd från make eller manlig anhörig. Kvinnor som Manal al-Sharif har stoppats av polis under bilfärder och förts till kvinnofängelse. Anklagelser förs även fram som att kvinnor ska ha uppviglat andra kvinnor att köra bil. Att saudiska kvinnor trots förbudet kör bil har länge bekräftats av saudier, män och kvinnor.

På sociala medier lägger kvinnor upp allt fler videor på sig själva när de kör bil. Redan 1990 organiserade en grupp saudiska kvinnor en fredlig karavan av bilar, körda av kvinnor, genom huvudstaden Riyadh. Genom kampanjen ”Women 2 Drive” på Facebook och Twitter har saudiska kvinnor uppmanats att utmana förbudet att köra bil.

Det är inte ovanligt att kvinnor har internationella körkort. Många kvinnor har tröttnat på att vänta på att begränsningar i sina möjligheter att röra sig fritt ska tas bort. Att kvinnorna fortsätter att driva en kampanj mot förbudet för kvinnor att köra bil i landet ska välkomnas och ges stöd av omvärlden. Förbudet mot bilkörning synliggör de saudiska kvinnornas vardag men också deras motstånd mot diskrimineringen.

Saudiarabien har att säkerställa att kvinnor behandlas som fullvärdiga medborgare, med lika rättigheter som män. Kvinnliga emigrantarbetare är de allra mest utsatta, ofta helt rättslösa. FN, Arabförbundet och EU kan spela en konstruktiv roll. Men är då Sverige och det internationella samfundet beredda att stödja kvinnornas kamp i Saudiarabien?