torsdag 8 december 2011

Våldtäkterna är inte ”oundvikliga"

Straffrihet mörkar våldtäkter. Rättslösheten är ett problem vi kan ta upp i så gott som alla länder när det gäller våld- och sexuellt våld mot kvinnor. Men i Kongo förekommer det i en dimension som är svårfattbar liksom antalet övergrepp. Så att straffriheten utmanats, att våldtäktsmän straffas är ett framsteg. I Kongo har rättsväsendet trots stora brister ändå stärkts och även höga militärer har ställts inför rätta och dömts. Där finns åklagare och advokater i landet även om dessa är få. Men brister i rättsväsendet finns, som får negativa konsekvenser då poliser utan lön, mat och trygghet, begår våldsbrott, plundrar och våldtar. Samtidigt så har män bidragit aktivt til att vi fått ljuset på problemet. När jag kom till Kongo första gången så vågade man inte ta upp ämnet. Inte främst pga stigma utan för hotbilden mot de som berättade, gav vård och offren. Säkerhetsreformen, SSR, (Security Sector Reform) är mycket betydelsefull i detta sammanhang. Margot Wallström är FN:s särskilda representant i frågor om sexuellt våld i konflikter.

Sexton FN-organ samverkar med Wallström inom UN Action on Sexual Violence. Det internationella samfundet hjälper till i utvecklingen mot ett rättssamhälle, men mandaten begränsar. Även de fredsbevarande styrkorna, vars uppgift det är att skydda civilbefolkningen, kan ge stöd i vardagen, med exempelvis patruller som går med kvinnor till brunnen, eller nattpatruller som skyddar i mörker. Det är också långt ifrån alla delar som vi nås av rapporter från. Nu ser det inte lika illa ut överallt. Kvinnorna tycks vara de som bär upp samhällen, starka och kämpande. Men i förhållande till männen har de traditionellt en svag ställning. däremot är lagstiftningen påfallande ofta förhållandevis bra. Nu väntar jag på slutliga valresultatet från Kongo. Men den arabiska våren har ännu inte nått Kongo men mina partivänner växer liksom S-partiet vi samverkar med har stärkts.

Vet att Margot Wallström har en önskan om att Sverige bidrar med fler FN-soldater och fler poliser. Jag delar den uppfattningen och det finns länder där vi kan förvänta oss förfrågningar om bidrag från FN. Då bör de noga övervägas. S-gruppen i Utrikesutskottet skrev också nyligen en artikel på temat FN-soldater.

Arbetslösheten är omfattande i flera länder vilket försvårar demobilisering av soldater och rehablitering i samhället av barnsoldater. Flera kvinnor jag mött vill att vi driver frågan om konfliktmineraler. Men allra mest tar man upp vikten av utbildning för flickor. Med kunskap stärks självkänslan och ökar möjligheten att kräva sina rättigheter. Men barn som blivit till vid våldtäkter behöver också stöd som från UNICEFs arbete för barn och mammor. Någon har sagt att det finns regioner eller tom länder där en hel generation drabbats på något sätt. Det finns ett samband mellan vapentillgång i ett land och antalet våldtäkter.

Familjer- har krossats och familjemönster slagit sönder i Liberia, Elfenbenskusten och Sierra Leone. Barnsoldater tvingas till våld och våldtäkter – gruppvåldtäkter upprepar sig.

I Liberiauppges tre av fyra kvinnor, och många barn vara utsatta. Oftast med bestående psykiska skador. Men man har försökt ta tag i detta. Nobelpristagaren och Presidenten Ellen Sirleaf-Johnson har tex initierat en ny lag mot sexbrott. Men kvinnor drar sig ännu för att anmäla en närstående. Landet har fått en kvinna som polischef, och ökat antalet kvinnor i parlamentet med 13% i parlamentet. Vi kan stödja civilsamhällets organisationer.

Samma problem och skador som i Liberia kan du möta i Elfenbenskustendärtill kommer problem som könsstympning, feminisering av Hiv/Aids och prostitution är vanligt förekommande. Men Elfenbenskusten har färre kvinnor i ledande politiska positioner. Är ett splittrat land med hög arbetslöshet och utpräglad våldskultur. Strömmar av flyktingar som har tagit sig över gränsen till Liberia vågar ännu inte återvända. Freden är skör och Elfenbenskusten är inte avväpnat.

Om vi tar ytterligare ett exempel, Libyen, så ska händelser där rapporteras till Säkerhetsrådet och det finns ett rättsteam hjälper till. Men kvinnor som deltagit aktivt i demonstrationer riskerar att snabbt pressas tillbaka. och försvinna i de nya konstitutionerna. I texter som rör den nya författningen i Libyen och Södra Sudan uppges att kvinnor inte ens nämnda. Sexuellt våld är ett används som ett vapen, vilket uttrycker makt, och är som sådant utomordentligt effektivt. Mänsklig värdighet kränks, psykiska sår leder ofta till självmord.

Margot W har citerat en kvinna i Bosnien som sa – Jag förstod att krig betyder att hus kommer att bombas, att människor kommer att dö – men våldtäkt! Allt hopp försvann, allt kändes slut …

Men fred betyder inte att våldet upphör. Behöver kolla uppgiften som säger att i de 42 volymer som beskriver krigshandlingar i före detta Jugoslavien finns inga rubriker om våldtäkt. Är det möjligt att plundring av materiella ting är värdefullare än kvinnors kroppar. I Bosnien har 30 till 50 tusen våldtäkter dokumenterats, av dem har endast trettio våldtäkter avgjorts i rätten. Vapen finns kvar efter krigsslutet, vanan att tillgripa våld har etablerats så krigsslut är inte lika med ett lyckligt slut för alla men en vändpunkt att bygga ett fredligt samhälle utifrån. Män i uniform betyder våldtäkt i Colombia, Kambodja, Burma och mer sällan trygghet. Så fler kvinnliga poliser behövs. Vi har sett här vad det betyder när kvinnor och män finns på samma arbetsplats och i samma polisbil.

Länder som har en våldskultur av en omfattning som även påverkar maktförhållanden, inom polisen, juridiken och mänskliga rättighetsfrågor kan driva på en förändring genom att lyfta fram kvinnor. Liberias President Ellen Sirleaf-Johnson har breddat kvinnornas arena vilket har påverkat maktbalanser. Medan det civila samhället, inklusive kvinnoorganisationerna varit mycket polariserade och haft svårare att hitta en gemensam plattform i Elfenbenskusten.

Som en kvinna sagt – Vi bär allting. Vi bär barnen, bär ved och vatten, bär soldaternas bördor. Nu bär vi också skammen. Jag har mött de våldtagna kvinnor som blivit stigmatiserade, stötts bort, sett hur familjer förstörs. Men också mannen som ömt vakade vid sin hustrus sida. Dessa brotten förpliktigar fler uppförandekoder tas fram, och fler rapporter att överlämnas för åtgärder. Frågan om Fredsavtal ska vara legitima om kvinnor inte är med och undertecknar dokumenten provocerar. Högt upp på FNs Säkerhetsråds lista ligger reformering av säkerhetssektorn. Att förebygga våld har hög prioritet. Margot Wallström menar att det är ett privilegium att få arbeta med just detta. Kvinnokonventionen, CEDAW, och resolutionstexter t.ex.1325 och 1820 aktualiseras mer och mer.

Våldtäkterna är inte ”oundvikliga”