torsdag 8 december 2011

Sveriges i jämställdhetsrankning

Det är dystert att läsa om hur Sveriges placering faller i jämställdhetsrankning. World Economic Forum ger årligen ut rapporten Gender Gap Report om jämställdhet.

Den visar en generell trend men med avvikelse av några geografiska delar mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i världen. Rapporten visar dock att Sverige har backat i jämställdhet sedan 2006. Vidare kan vi utläsa att av de tjugo länder som toppar listan är Sverige det enda land som går bakåt under perioden 2006–2011.

Det är beklagligt att Sverige som följd av den förda politiken tappar plats i jämställdhetsrankning, men allvarligast är konsekvenserna för flickor och kvinnor till följd av regeringens politik. ändå ser jag inte initiativ av Jämställdhetsminster NS. I en annan tid var FP feminsiter.