torsdag 8 december 2011

Abort i EU

Regeringen har skyldighet att tydliggöra Sveriges hållning i frågor om kvinnors rätt till sin egen kropp. Sverige och EU har ett ansvar för att stödja kvinnors rättigheter i medlemsländer och inom EU:s grannskapspolitik. Men även genom EU:s samverkan med ytterligare länder och organisationer ska dessa frågor ges berättigat utrymme. Kvinnor har i många fall inte tillgång till abort enligt landets nationella lagstiftning. Tillgången till preventivmedel kan vara begränsad och undervisning om sex- och samlevnad frånvarande i undervisning för unga.

Jag har tidigare pekat på situationen i Malta, Polen, Ungern och Ryssland med flera länder i Europa. Samtidigt använder Sverige inte sin möjlighet att driva på för att abort ska ses som en mänsklig rättighet. Sveriges stöd för SRHR har också sjunkit ända sedan 2006.

Kvinnor ska ha tillgång till legal och säker abort varhelst de lever. Men kyrkor ges tolkningsföreträde på bekostnad av flickors och kvinnors rätt till sina egna kroppar och sexualitet, vilket leder till konsekvenser för flickors och kvinnors hälsa samt påverkar mödradödlighet. Samvetsklausuler används för att undergräva politiska beslut. Jag ser anledning till oro i Sverige, för en försämring i Europa och för att försvagningen av EU:s röst internationellt ska fortsätta. Vilket initiativ tar regeringen för att stärka kvinnors rätt till abort i EU:s medlemsländer?

EU-ministern har inte dessa frågor om hand utan det är Göran Hägglund KD och därifrån kommer ingt om rätten till abort i EU:s medlemsstater och inom grannskapspolitiken? Svagt av andra partier som FP att låta KD få vet i frågor som dessa.