torsdag 8 december 2011

Sahel och kidnappning

Alltsedan 2007 har en handlingsplan för EU-kommissionens samverkan i Sahelländerna funnits, Sahel Global Plan. Vid mötet i Luxemburg 2010 diskuterades situationen i Sahel med fokus på att stabilisera regionen, och en enighet uppnåddes om ett nära samarbete med staterna i regionen, FN, Afrikanska unionen med flera partner för att främja säkerhet, stabilitet, utveckling och gott styre i regionen. Omvälvningarna i Nordafrika berör även denna komplicerade och delvis instabila region.

Regeringen bekräftade bortförandet av en svensk medborgare i Mali vilket definieras som en polisfråga. Det känns inte tillräckligt även om dett aär ett substantiell bidrag så är det ändå en begränsad insats i förhållande till vad Sverie kan bidra med för att få en positiv upplsöning ärendet. Vi kan också följa hur andra länder har ett vidare anslag. Självklart krävs samverkan.

Har besökt Mali så jag har varit medveten om utveckligen och att den regeringen och parlamentariker med oro följt utveckligen. Sverige har ambassad i Bamako.

Catherine Ashton, Europeiska unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, har fördömt kidnappningarna i Timbuktu. Rådet ”antog” en ny strategi den 21 mars 2011. Ambitioner för en uniformerad insats i området har framkommit. Regeringens förhållning till en tillämpning av strategin är däremot oklar.

Med nu är frågan på vilket sätt regeringen kommer att ta initiativ utifrån EU:s strategi för säkerhet och utveckling i Sahelregionen.