måndag 9 mars 2009

Välkommen till frukostseminarium på Kulturhuset i Stockholm

Onsdagen den 11 mars deltar jag i 09-nätverkets frukostseminarium på Kulturhuset i Stockholm. (Se info i högerkolumnen om kommande händelser)

09-nätverket bildades 2007 och är en sammanslutning av RFSU, Afrikagrupperna, RFSL, Kvinna till Kvinna, Amnesty International, RFSL Ungdom, Forum Syd, Svalorna Latinamerika och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. Tillsammans arbetar de för att regeringen under det svenska ordförandeskapet 2009 ska uppmärksamma EU:s roll för att säkra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) oavsett kön och sexuell läggning – i och utanför Europa.

Det är många frågor som slåss om utrymme under det svenska ordförandeskapet. Därför tycker jag det är viktigt att vara en av de som är pådrivande för att dessa frågor ej faller i skuggan.

Jag tycker den Svenska regeringen aktivt bör söka samarbete med likasinnande länder i SRHR-frågor. För man ska vara medveten om att de saknas en gemensam syn på dessa frågor inom EU-länderna. Respekten för SRHR-frågor ser jag som självklara förutsättningar för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och öppenhet inom och utom unionen och därmed tydligt utmanar intressen som ifrågasätter människor rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet.
/Carina