onsdag 11 mars 2009

Låt inte terrorister vinna över rättsstaten!

Idag är det fem år sen det tragiska terroristattentatet i Madrid krävde 192 oskyldiga liv. För att hedra minnet av de oskyldiga som fick sätta livet till i Madrid bestämde Europaparlamentet efter attentatet att den 11 mars skulle utses till Europeiska dagen för terrorismens offer.

Samtidigt krävde EU- kommissionen att man upprättade en handlingsplan mot terrorismen. Tvingade EU-lagstiftning på området ”kampen mot terrorism” har avlöst varandra och inte sällan har demokratin och rättsstatens principer fått styrka på foten med jämna mellanrum. Nu ska samtliga EU-medborgare lämna sitt fingeravtryck i passet och acceptera att avlyssning på lösa misstankars grunder. Privata uppgifter såsom kontonummer och senaste resemål kan med ett par knapptryckning skickas mellan privata flygbolag tvärs över Atlanten med mera.

Tyvärr verkar det som terrorismen snart uppnått sin värsta bieffekt: att försvaga viktiga demokratiska principer. Men det finns fortfarande hopp för att den onda cirkeln av oproportionella ingripande i medborgarnas Europa. Ett av mina mål om jag blir vald som europaparlamentariker är att jobba för rättssäkerheten och medborgarnas rätt till intrigitet och privat liv.

Missbruket av demokratiska fri och rättigheter ska inte upphäva det rätta bruket.

/Carina