fredag 6 mars 2009

Inte Ok att EU:s samtliga maktorgan domineras av män!

I onsdags gick jag med i nätverket Females in front (FIF). Inte helt oväntat stötte jag på en lång rad fakta som bara stärker bilden av EU som ett mansdominerat institut där inte mycket har gjorts för jämställdheten.

Ett bevis är de fakta som ni kan läsa nedan:
I EU-kommissionen är 67 procent av kommissionärerna män, 33 procent kvinnor.
I Europaparlamentet är 69 procent av ledamöterna män, 31 procent är kvinnor.
I Regionkommittén är 84 procent av ledamöterna män, 16 procent är kvinnor.
I den ekonomiska och sociala kommittén är 77 procent av ledamöterna män, 23 procent är kvinnor.
I medlemsländerna domineras de ledande politiska positionerna av män.
I unionens 27 medlemsländer finns en kvinnlig premiärminister, 26 är män.
I unionens 27 medlemsländer finns två kvinnliga presidenter, 18 är män.
I unionens 27 medlemsländers regeringar är 75 procent av ministrarna män, 25 procent är kvinnor.

FIF som är ett europeisk socialdemokratisk initiativ har kommit till för en förändring så snart som möjligt! Det är många viktiga poster som ska tillsättas under de närmaste tolv månaderna inom EU-hierarkin och det vore en stor miss om EU valde att gå vidare utan att inkludera hälften av sina medborgare genom att bortse från en sund jämställdhets perspektiv!

Hjälp oss att förändra det, signa uppropet!

http://www.femalesinfront.eu/default.asp?view=front&lang=gb

/Carina