måndag 23 mars 2009

Så kan vi stärka svenska företags konkurrenskraft

S-kvinnor stödjer mina krav på om vikten av att företag tar ett större socialt ansvar.

I helgen var jag på S-kvinnors årsongress i Gislaved, Småland. Som en av S-kvinnors kandidater till Europaparlamentet förde jag fram mina politiska ambitioner som jag främst vill driva i EU.

Den ekonomiska krisen kommer inte vara för evigt, men en fråga som man bör ställa sig är hur många företag kommer att klara krisen och på vilket sätt. Många anställda och företagsledare har förmodligen en fråga i huvudet innan de går till sömns. Vad har jag kvar efter krisen? Förhoppningsvis både sitt företag och ett gott anseende hos kunder.

Det är fullt möjligt för företag inom alla branscher att vinna tillbaka förtroende hos investerare, kunder och allmänheten i kristider. Senare i år kommer arbetet med en internationell standardisering vad gäller socialt ansvarstagande att publiceras. ISO 26000, är ett icke bindande dokument som syftar till att skapa standardiserad vägledning för hur arbetet med socialt ansvarstagande ska bedrivas. Avsikten med vägledningen är att underlätta för organisationer av alla slag att etablera, införa och förbättra sitt sociala ansvarstagande så att det kan bidra till att förbättra arbets- och livsvillkor för människor. Här kommer frågor som etik, sociala förhållanden, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och miljöpåverkan i fokus.

EU kan, om viljan finns, genom en hållbar politisk lösning föra ett viktigt budskap till företagen. Genom gemenskapslagstiftning kan man se till att företag som på frivillig basis ansluter sig till en standard också gynnas när olika stödpaket delas ut till krisdrabbade företag. Kvinnor och arbetstagares rättigheter anser vi ska vara en av de viktigaste punkterna när Sverige förhandlar med EU.

S-kvinnor delar min mening att

- Kvinnor och arbetstagares rättigheter ska vara en av de viktigaste punkterna när Sverige förhandlar med EU.

- CSR, Corporate Social Responsibility,eller företagens samhällsansvar på svenska, är en väg för större resurser att möta samhällsproblem

- EU ska använda sina finansiella muskler för att se till att fattiga länder inte ska sälja sina medborgares rättigheter till multinationella företag.

/ Carina

EU-kandidat Socialdemorkaterna,

Ordförande S-kvinnor Jönköping län