lördag 21 mars 2009

Skärpning EU

Jag läser i dagens DN att EU för en helt oförsvarlig kamp mot vad EU-kommissionen kallar för ”förfalskad medicin”. Av artikeln framkommer att förra året beslagtog den holländska tullen tre partier med så kallade generiska läkemedel, medicin utan patentskydd, på transit genom EU. Dessa mediciner är livsviktiga för hundratusentals människor i utvecklingsländer som befinner sig i olika typer av allvarliga och livshotande tillstånd som hjärtinfarkt, stroke, Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt psykos.


Representanter från läkare utan gränser meddelar också att EU:s lagstiftning tillåter att även bromsmediciner på väg till Afrika har beslagtagits. Läkare utan gränser, som själv tillhandahåller generiska läkemedel till utvecklingsländer via sina logistiska baser i EU. Organisationen är nu oroad över att tullmyndigheternas beslag kan komma att drabba dess egna försändelser, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för organisationens arbete. Jag förvånas över hur EU stiftar oproportionella lagar som är ensidiga och oftast framtagna under stark press från lobbyorganisationer. Beslagtagningen av livsviktiga mediciner är ett typiskt exempel på detta. Skärpning EU!


/Carina